YESON

Jak korzystać z autoklawu?

Jak korzystać z autoklawu? Czym jest autoklaw i jaka jest jego rola?

Autoklaw to urządzenie ciśnieniowo-parowe, które oddziałuje wysoką temperaturą i nasyconą parą wodną na przedmioty poddane procesowi sterylizacji. Autoklaw to hermetyczna komora i mechanizm podwyższania temperatury wody – ponad standardową temperaturę wrzenia, zwiększania tym samym ciśnienia i wytwarzania nasyconej pary wodnej. W takich warunkach dochodzi do wnikania gorącej pary wgłęb sterylizowanych przedmiotów. Dochodzi do ich wyjałowienia, czyli wyzbycia ich wszelkich mikroorganizmów w wegetatywnej jak i przetrwalnikowej formie. Rolą autoklawu jest stanie na straży bezpieczeństwa, zachowania zdrowia i życia dla personelu i osób korzystających m.in. z usług medycznych, kosmetycznych, fryzjerskich itp.

Przygotowanie do korzystania z autoklawu. Jakie są czynności wstępne przed użyciem autoklawu?

Pierwszym krokiem w użytkowaniu autoklawu jest oczyszczenie i dezynfekcja przedmiotów. Następnie należy je skutecznie wysuszyć. Do autoklawu wkładamy wyłącznie suche narzędzia i akcesoria. Przedmioty przeznaczone do sterylizacji w autoklawie należy zapakować w pakiety, w odpowiednie torebki czy rękawy dedykowane do sterylizacji parowej. Jeśli korzystamy z rękawa, należy użyć zgrzewarki dla zamknięcia jednego z końców.

Jak układamy pakiety narzędzi w autoklawie?

Akcesoria spakowane w pakietach układamy na tackach autoklawu. Nie ma przeszkód, aby układać je jeden na drugi – dzięki czemu oszczędzamy miejsce w komorze sterylizacyjnej. Pamiętajmy jednak o zachowaniu zasady, ze pakiety układamy folią do foli oraz papierem do papieru.

Na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o spakowany pakiet do autoklawu?

Zwróćmy uwagę, że rękaw czy torebka posiadają zawsze pasek, który po skończonej sterylizacji zmienia kolor, co jest równoznaczne z prawidłowo przeprowadzonym procesem sterylizacji.

Dodatkowe testy do autoklawu – dla lepszej kontroli procesu sterylizacji

Dodatkowo w procesie korzystania z autoklawu należy umieścić w nim testy – na górnej i dolnej półce, po przekątnej względem siebie oraz wewnątrz pakietu. Zmiana ich koloru również jest bardzo istotną informacją dla użytkownika autoklawu – czy proces przebiegł prawidłowo?

Jak korzystać z autoklawu? Kolejny krok: sterylizacja właściwa

Kolejnym krokiem jest wybór programu na autoklawie. Programy te różnią się między sobą przede wszystkim czasem ich trwania. Dla narzędzi gładkich, prostych w swej budowie, bez żadnych żłobień możemy oczywiście wybrać krótszy program.

Zakończenie procesu sterylizacji

Gdy program w autoklawie zakończy swój bieg, należy pakiety wyjąć z autoklawu i pozostawić, aby wystygły. Pamiętajmy, że w komorze wciąż panuje wysoka temperatura, a tacki mogą być gorące. Najlepiej użyć specjalnych szczypców czy uchwytów.

Archiwizacja procesu, jako istotny element korzystania z autoklawu

Po zakończonym procesie w autoklawie, należy zarchiwizować jego wyniki. Pakiety muszą zostać odpowiednio oznaczone numerem sterylizacji. Ten sam numer należy uzupełnić w odpowiednim zeszycie sterylizacji. Obecnie dostępne są autoklawy z drukarką, co znacznie usprawnia proces archiwizacji. Paski testowe z cyklu również należy właściwie przechować.

Zobacz także: