YESON

Na czym polega proces dekontaminacji?

Na czym polega proces dekontaminacji?

Dekontaminacja to szeroko rozumiany proces neutralizowania, dezaktywacji i usuwania wszelkich szkodliwych substancji, zagrażających życiu i zdrowiu organizmu żywego poprzez kontakt bezpośredni z substancją szkodliwą lub pośredni poprzez użytkowane przedmioty.

Dekontaminacja – wzrost jej znaczenia w dobie pandemii koronawirusa

W dobie walki z pandemią dekontaminacja nabrała znaczenia i wzrosła świadomość tego terminu i całego procesu. Dekontaminacja nie dotyczy już tylko środowiska medycznego, ale także innych branż, np.: kosmetycznej, fryzjerskiej, czy również: sklepów, urzędów, szkół i innych placówek, komunikacji transportu zbiorowego, itp. Obecnie dekontaminacja staje się niejako standardem współczesnego życia i codzienności.

Na czym polega dekontaminacja? Kto jej podlega?

Dekontaminacja może dotyczyć zarówno organizmów żywych, jak i materii nieożywionej tj. różnych powierzchni przedmiotów, lokalizacji. Dotyczy zarówno chemikaliów, materiałów radioaktywnych, jak i czynników biologicznych.

Jak przebiega proces dekontaminacji, czyli różnorodność sposobów jej wykonania

Wybór metody dekontaminacji zależy m.in. od następujących czynników:

• rodzaju materiału,

• stężenia szkodliwej substancji, stopnia wymaganej dekontaminacji,

• rodzaju zakażenia,

• wymaganego czasu odkażania.

Proces dekontaminacji może być przeprowadzony z użyciem specjalistycznych środków chemicznych, promieniowania ultrafioletowego, urządzeń do czyszczenia suchą mgłą czy suchym lodem, specjalistycznego generatora ozonu, urządzeń do profesjonalnej sterylizacji parą wodną i temperaturą w autoklawie.

Rodzaje dekontaminacji środowiska nieożywionego, czyli przedmiotów i powierzchni

To zakres, który najbardziej interesuje nas w dobie pandemii. W ramach dekontaminacji materii nieożywionej mogą zostać przeprowadzone następujące procesy:

• sanityzacja (oczyszczanie),

• dezynfekcja (eliminacja mikroorganizmów w wegetatywnej formie),

• sterylizacja (eliminacja mikroorganizmów w wegetatywnej i przetrwalnikowej formie, wyjałowienie przedmiotu),

• dezynsekcja (usuwanie owadów),

• deratyzacja (usuwanie szczurów i myszy).

Zobacz również: