DOSTAWA

Zamówienia mogą zostać odebrane osobiście bez dodatkowych kosztów w siedzibie YESON.eu przy ul. Pojezierskiej 91A w Łodzi lub przesłane za pośrednictwem kuriera.

DARMOWA WYSYŁKA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

PŁATNOŚĆ

IMPALL Rozwandowicz Bocheński Sp.K.
ul. Pojezierska 95A, 91-341, Łódź
NIP: 729-26-19-625
Konta bankowe
PLN 43 1140 1108 0000 2288 6000 1001
EUR PL 16 1140 1108 0000 2288 6000 1002
USD PL 86 1140 1108 0000 2288 6000 1003
SWIFT BREXPLPWXXX