YESON

Autoklaw kosmetyczny i jego szerokie zastosowanie

Autoklaw kosmetyczny to urządzenie sterylizacyjne, które powinno znaleźć się w każdym gabinecie kosmetycznym, odnowy biologicznej, medycyny estetycznej, salonie fryzjerskim, studio tatuaży, piercingu itp. Autoklaw kosmetyczny, który jest rekomendowany do tych miejsc to autoklaw klasy B, co oznacza najwyższą klasę autoklawów i najskuteczniejszą sterylizację. W autoklawach kosmetycznych klasy B można sterylizować wszystkie typy narzędzi, zapakowane oraz niezapakowane oraz te o najbardziej skomplikowanej budowie i nieregularnych kształtach. Autoklaw kosmetyczny typu B dodatkowo wyposażony jest w tzw. próżnię wstępną, której zadaniem jest całkowita eliminacja powietrza z wnętrza, tak aby penetracja pary wodnej była jak najskuteczniejsza. Autoklaw kosmetyczny i stosowany w nim proces sterylizacji za pomocą obróbki termicznej jest obecnie najskuteczniejszą techniką sterylizacji. Autoklaw kosmetyczny stanowi hermetyczną komorę, w której dochodzi do wzrostu temperatury i ciśnienia. Kondensacja pary wodnej powoduje wówczas uwolnienie energii, która z kolei uszkadza wszelkie mikroorganizmy. Autoklaw kosmetyczny doprowadza do wyjałowienia narzędzi, akcesoriów, materiałów i innych instrumentów. Pamiętajmy o tym, że autoklaw kosmetyczny usuwa bakterie i zarazki, zarówno w wegetatywnej postaci, jak i te w przetrwalnikowej formie (szczegóły warto zawsze zweryfikować ze specyfikacją techniczną danego modelu). Autoklaw kosmetyczny oferuje proces sterylizacji, który należy oddzielić od procesu czyszczenia i dezynfekcji.

Autoklaw kosmetyczny w świetle obowiązujących przepisów prawa – dlaczego jestkoniecznym wyposażeniem?

Autoklaw kosmetyczny musi znaleźć zastosowanie wszędzie tam, gdzie może dojść do przerwania ciągłości skóry. Jego główną funkcjonalnością jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona zdrowia pacjentów, klienteli, personelu kosmetycznego, fryzjerskiego czy medycznego. Obowiązek sterylizacyjny poprzez zastosowanie autoklawu jest wymogiem prawnym dla wszelkich kosmetycznych i medycznych podmiotów. Jest to wymóg prawny i obligatoryjny. Brak przestrzegania zasady sterylizacji narzędzi po każdym użytku, stanowi zagrożenie – zarówno dla pracowników, jak i klientów. Obecnie podstawowym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorobach zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 poz. 947) – widnieje w nim m.in. następujący fragment: – o konieczności używania sterylnych i bezpiecznych narzędzi, które mogą powodować przerwanie ciągłości skóry, by zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. Dodatkowo trwają pracę nad znowelizowaniem zapisów uchylonego aktu Ministerstwa Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarno-higienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuaży i odnowy biologicznej, które wcześniej regulowało standardy i zasady związane z procesami dekontaminacji w branży beauty.Obecne plany to zapewnienie, aby akt ten w szczegółowy sposób określał standardy higieny i bezpieczeństwa pracy w salonach.

Jaki autoklaw kosmetyczny warto wybrać? Co jest ważne przy jego zakupie?

Wybierając autoklaw kosmetyczny należy kierować się jego parametrami technicznymi dotyczącymi m.in. pojemności autoklawu kosmetycznego – w zależności od naszych indywidualnych potrzeb, max. wysokości temperatury i poziomu ciśnienia, posiadanymi programami sterylizacji i czasem ich trwania, posiadanymi certyfikacjami i atestami, intuicyjnością panelu sterowania, wielkością i wagą, poziomem głośności działania, a także kwestią wyposażenia w postaci, np. drukarki czy wejścia USB.