YESON

Jak sterylizować narzędzia chirurgiczne?

Wszystkie instrumenty i narzędzia chirurgiczne podlegają procesowi sterylizacji. Celem jest wyjałowienie przedmiotów, tak aby zapobiec zainfekowaniu pacjentów i personelu zarazkami, bakteriami i wirusami. Narzędzia chirurgiczne mają bezpośrednią styczność z organizmem ludzkim, płynami ustrojowymi, nierzadko dochodzi do przerwania ciągłości skóry. Dezynfekcja w tym przypadku jest niewystarczająca, nie pozbawia bowiem narzędzi wszystkich form mikroorganizmów. Tylko właściwie przeprowadzona sterylizacja uchroni przed wegetatywnymi, przetrwalnikowymi i zarodkowymi formami mikroorganizmów.

Sterylizacja narzędzi chirurgicznych powinna przebiegać według pewnego schematu i kolejno następujących po sobie krokach. Najczęściej wykorzystywane są do tego urządzenia techniczne usprawniające cały proces i dający gwarancję prawidłowości jego przeprowadzenia. Najpopularniejszy z nich to autoklaw dedykowany narzędziom chirurgicznym i innym akcesoriom medycznym. W tym przypadku rekomendujemy autoklaw najwyższej klasy skuteczności, czyli klasy B.

Jak działa autoklaw w procesie sterylizacji narzędzi chirurgicznych?

Autoklaw to urządzenie hermetyczne, które oddziałuje na przedmioty poprzez wysoką temperaturę i duże ciśnienie. W wyniku tego sterylizacja odbywa się przy użyciu pary wodnej. Dodatkowo autoklaw precyzyjnie usuwa powietrze z komory autoklawu, tak aby zapewnić idealne, próżniowe warunki, dla jeszcze bardziej skutecznej i dogłębnej sterylizacji.

Jak sterylizować narzędzia chirurgiczne? Kilka głównych etapów

Pierwszym krokiem w sterylizacji narzędzi chirurgicznych jest dokładne ich umycie, czyli tzw. dezynfekcja wstępna. Instrumenty muszą zostać wyzbyte wszelkich zanieczyszczeń i płynów ustrojowych. Czasem należy je odpowiednio zdemontować do tego procesu. Jeśli proces mycia przeprowadzamy manualnie to wówczas zalecamy użyć dedykowane detergenty medyczne do moczenia i czyszczenia narzędzi chirurgicznych.

Polecamy też komfortowe mycie i dezynfekcję narzędzi chirurgicznych z użyciem myjki ultradźwiękowej, która doskonale rozbija wszelkie drobinki zanieczyszczeń za pomocą generowanych fal ultradźwiękowych. Przedmiot poddany takiemu procesowi nie ulega jakiemukolwiek zniszczeniu czy pogorszeniu jego stanu technicznego.

Następnym krokiem po precyzyjnym czyszczeniu jest wyjęcie narzędzi chirurgicznych i ich kilkukrotne płukanie – najlepiej wodą destylowaną. Do autoklawu wkładamy wyłącznie narzędzia chirurgiczne całkowicie osuszone. Suche instrumenty medyczne wkładamy do odpowiednich pakietów i zestawów chirurgicznych. Wybieramy do tego dostępne na rynku i dedykowane worki (torebki) czy rękawy do autoklawu.

W przypadku sterylizacji narzędzi chirurgicznych bezwzględnie należy wyposażyć się w gabinecie w wskaźniki sterylizacji parowej. Służą one niezawodnemu śledzeniu parametrów cyklu sterylizacyjnego. Odpowiednia barwa przed i po sterylizacji sugeruje poprawność procesu, możliwa jest ich archiwizacja i tym samym dokumentowanie sterylizacji narzędzi chirurgicznych, np.: dla potrzeb kontrolnych.

Zobacz także: