YESON

Jak działa autoklaw kosmetyczny?

Autoklaw kosmetyczny to bardzo ważny element wyposażenia każdego salonu kosmetycznego. Narzędzia, akcesoria i inne instrumenty kosmetyczne powinny być sterylizowane w każdym salonie estetyki. Wszystko za sprawą ryzyka przenoszenia wszelkich mikroorganizmów pomiędzy osobami korzystającymi z usług kosmetycznych, oraz pomiędzy personelem. Salon kosmetyczny to miejsce, gdzie podczas zabiegów może dojść do przerwania ciągłości skóry (nawet mikrouszkodzenia, trudno widoczne „gołym okiem” mogą być przyczyną zarażenia) oraz kontaktu z płynami ustrojowymi danej osoby.

Autoklaw kosmetyczny – realizacja celów higieniczno-sanitarnych salonów kosmetycznych

Autoklaw kosmetyczny jest rozwiązaniem na zachowanie zdrowia, zasad bezpieczeństwa i higieny w salonie kosmetycznym. Urządzenie to przeznaczone jest do sterylizacji w warunkach wysokich temperatur. Autoklaw kosmetyczny jest urządzeniem ciśnieniowo-parowym, o hermetycznych warunkach panujących w komorze sterylizującej, którego zadaniem jest skuteczna sterylizacja, udokumentowanie tego faktu i archiwizacja wyników przeprowadzonych procesów.

Jak działa autoklaw kosmetyczny w zakresie sterylizacji?

Autoklaw kosmetyczny to urządzenie gwarantujące całkowitą sterylizację przedmiotów, co oznacza wyzbycie się wszelkich mikroorganizmów, zarówno tych w wegetatywnej, jak i przetrwalnikowej formie. Przedmioty pozostają całkowicie bezpieczne w użytku i „wyjałowione”. Jest to niezmiernie ważne, aby odróżnić proces dezynfekcji od sterylizacji – która stanowi głębszy i bardziej wartościowy proces.

Jak działa mechanizm autoklawu kosmetycznego?

Autoklaw kosmetyczny i każdy inny wykorzystuje pewne zjawisko. Mianowice w normalnych warunkach temperatura wrzenia wody wynosi 100 stopni Celsjusza. Osiągając taką wartość, woda zaczyna zmieniać stan skupienia z cieczy w gaz (para wodna). Gdyby pozostawić ją w tej temperaturze dłużej, to efektem byłoby wyparowanie całkowite wody. Autoklaw, jako urządzenie sterylizujące pozwala złamać tą zasadę. Dzięki niemu woda może zwiększyć temperaturę wrzenia, co nie pozostaje bez znaczenia dla przebiegu sterylizacji.

Proces działania autoklawu wygląda więc następująco:

– osiągnięcie temperatury wrzenia 100 stopni Celsjusza;

– intensywniejsze parowanie wody;

– wzrost ciśnienia wewnątrz hermetycznego autoklawu;

– zatrzymanie procesu wrzenia wody na skutek zwiększonego ciśnienia w komorze;

– kontynuacja procesu ogrzewania wody do temperatury powyżej 100 stopni Celsjusza, przy jednoczesnym pozostaniu jej w stanie ciekłym, nie gazowym.

Jaki jest efekt działania autoklawu kosmetycznego w omówiony sposób?

Wysoka temperatura w połączeniu z wysokim ciśnieniem to wydajna i szybka sterylizacja w salonach kosmetycznych. Połączenie takie pozwala na przenikanie ciepła wgłęb sterylizowanych przedmiotów. Dzięki temu giną chorobotwórcze drobnoustroje, inne mikroorganizmy, przetrwalniki grzybów oraz wirusy.

Zobacz również: