YESON

Jakie narzędzia do autoklawu?

Procesy zachodzące w autoklawie mają na celu wysterylizowanie, czyli wyjałowienie przedmiotów poddanych cyklowi. Zasadą jest, że wszystkie narzędzia, akcesoria, instrumenty, które mogą mieć kontakt z przerwaną ciągłością tkanek ludzkich, kontakt z płynami ustrojowymi (jak np.: krew, ślina, wysięk ropny itp.) muszą zostać poddane sterylizacji, tak aby zagwarantować bezpieczeństwo ich ponownego użycia podczas usług czy zabiegów. Narzędzia, które wymagają autoklawu to więc wszystkie narzędzia wielokrotnego użytku, mające zastosowanie m.in. w gabinetach oraz placówkach kosmetycznych, fryzjerskich, medycznych, piercingu, tatuaży, estetyki, w laboratoriach itp.

Jakie najczęściej narzędzia poddawane są procesom sterylizacji w autoklawie?

W autoklawie najczęściej sterylizowane są narzędzia, które najogólniej możemy podzielić na następujące grupy:

– narzędzia lite, inaczej nieporowate – są to narzędzia typu: skalpele, cęgi, nożyczki, cążki, pęsety itp.;

– narzędzia porowate, czyli m.in. końcówki do mikrodermabrazji, pilniki;

– narzędzia bawełniane, jak ręczniki;

– przedmioty plastikowe i gumowe, jak np.: szczotki.

Narzędzia, które przeznaczone są do sterylizacji w autoklawie muszą być wpierw uprzednio odpowiednio przygotowane.

Jak przygotować narzędzia do autoklawu? Co należy wykonać?

Po pierwsze narzędzia muszą zostać wpierw oczyszczone i zdezynfekowane oraz osuszone. Następnie narzędzia do autoklawu pakuje się w specjalne torebki foliowo-papierowe lub do rękawów foliowych. To właśnie w tych opakowaniach narzędzia po sterylizacji w autoklawie są przechowywane, aż do momentu konieczności użycia pakietu.

W przypadku użycia rękawów należy dodatkowo posiadać zgrzewarkę do hermetycznego zamknięcia pakietu. Do środka każdego pakietu narzędzi do autoklawu wkłada się pasek testowy – celem weryfikacji prawidłowości cyklu.

Ważny jest sam sposób ułożenia narzędzi w autoklawie. Pakiety nie mogą być „upchane” i układamy je zgodnie z zasadą: papier do papieru i folia do foli. Pamiętajmy o narzędziach typu nożyczki czy cążki, aby układać je w pozycji otwartej, tak aby możliwa była precyzyjna sterylizacja ich całej powierzchni.

Jakie narzędzia do autoklawu – zgodnie z klasą autoklawu?

Rodzaj autoklawu, a dokładnie jego klasa determinuje, jakie narzędzia mogą trafić do danego autoklawu. Klasy wyznaczają stopień zaawansowania autoklawu. Najogólniej rzecz biorąc, możemy w następujący sposób przypisać narzędzia do klasy odpowiadającego im autoklawu:

– klasa N autoklawu – to najniższa z dostępnych klas. Służy sterylizacji narzędzi prostych, litych, nieopakowanych. Nie nadaje się więc do sterylizacji narzędzi porowatych czy w opakowaniach;

– klasa S autoklawu – środkowa klasa jakości, w autoklawach tej klasy poza prostymi (litymi) narzędziami możemy sterylizować także te o porowatej strukturze. Nadal jednak autoklaw tej klasy nie nadaje się do narzędzi o kapilarnej budowie;

– klasa B autoklawu – najwyższa klasa urządzenia. W autoklawach zwanych też medycznymi można sterylizować praktycznie wszystkie akcesoria, z różnych materiałów i o zróżnicowanej budowie, opakowane jak i nieopakowane.

Sprawdź także: