YESON

Jak włączyć autoklaw?

Autoklaw to urządzenie techniczne, sterylizator parowo-ciśnieniowy, który dokonuje skutecznych cykli sterylizacyjnych. Jego zakup wiąże się z właściwym jego ułożeniem oraz szczegółowym zapoznaniem się z instrukcją obsługi producenta. To właśnie ona stanowi klucz dla prawidłowej eksploatacji tego urządzenia. W instrukcji znajdziemy wszystkie kroki związane z uruchomieniem autoklawu, pierwszym jego włączeniem, a także wskazówki w zakresie wyboru cyklów, wymiany filtrów, uzupełniania wody, czyszczenia komory i zbiorników wody czystej i brudnej, a także informacje o komunikatach autoklawu – jak je czytać, co oznaczają?

Autoklaw przed pierwszym włączeniem należy postawić na poziomej, stabilnej podstawie. Odstęp pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami bocznymi a sąsiadującymi elementami powinien wynosić przynajmniej 10 cm, nie mniej. W przypadku górnej ścianki autoklawu powinno to być około 20 cm odległości. Pamiętajmy również, aby wywietrznik zewnętrzny autoklawu nie był niczym ograniczony i przysłonięty. Autoklaw powinien być umieszczony w przewiewnym miejscu.

Pierwsze uruchomienie autoklawu

Autoklaw należy podłączyć do źródła zasilania. Do kompletu zawsze dołączony jest przewód zasilający – łączymy nim gniazdo sieciowe i gniazdo zasilania autoklawu. Kolejnym etapem jest włączenie przycisku głównego, najczęściej w przednim panelu autoklawu. Czynność ta powoduje zapalenie się odpowiedniej diody – kontrolki. Autoklaw jest w stanie inicjalizacji, tzw. „czuwania”, wówczas nie jest podgrzewany.

Uzupełnienie wody przed uruchomieniem cyklu sterylizacyjnego

Ważnym krokiem przed uruchomieniem autoklawu jest uzupełnienie wody w zbiorniku wody czystej. Do autoklawu wykorzystujemy wyłącznie wodę destylowaną, w żadnym wypadku nie używamy wody z kranu. Jest to gwarancja długiej żywotności urządzenia. Jeśli poziom wody jest prawidłowy zapala się/gaśnie odpowiednia kontrolka – ściśle opisane w instrukcji producenta. Przed uzupełnianiem wody destylowanej autoklaw musi być poprawnie podłączony do gniazda zasilania i wyłącznik musi być w odpowiedniej, wskazanej w instrukcji pozycji. Pamiętajmy także o regularnym wypróżnianiu zbiornika wody brudnej.

Panel sterowania autoklawem – jakie najważniejsze przyciski posiada, co wyświetla?

Panel sterowania standardowego, przykładowego autoklawu to najczęściej:

– wskaźnik temperatury roboczej w komorze;

– przycisk wyboru metody sterylizacji oraz wskazania wybranego cyklu sterylizacyjnego;

– czas trwania cyklu;

– status pracy autoklawu;

– kody błędów itp.

Podsumowanie kolejnych etapów włączania autoklawu

Rozpoczęcie pracy autoklawu to więc:

– podłączenie zasilania z sieci;

– uruchomienie przyciskiem głównym, odpowiednie kontrolki świecą się;

– umieszczenie przedmiotów do sterylizacji na półkach komory wraz z wymaganymi testami poprawności działania i skuteczności cyklu;

– precyzyjne zamknięcie drzwi komory;

– wybór procedury sterylizacji;

– wciśnięcie guzika rozpoczęcia pracy. Od tego momentu autoklaw wyświetla odpowiednie statusy jego pracy.

Sprawdź również: