YESON

Czy w salonie fryzjerskim musi być autoklaw?

Czy w salonie fryzjerskim musi być autoklaw? Jakie przepisy prawne – w tym zakresie – obowiązują salon fryzjerski?

Prowadzenie salonu fryzjerskiego wiąże się z wypełnieniem określonych wytycznych w zakresie higieny i wymagań sanitarnych. Salon fryzjerski jest miejscem narażonym na kontakt z materiałem biologicznym, z płynami ustrojowymi, niesie ryzyko przerwania ciągłości tkanki ludzkiej oraz przenoszenia się różnego typu patogenów. Dlatego też ustawodawca reguluje kwestie związane z szeroko rozumianą higieną w salonach fryzjerskich. Jednym z wymogów jest konieczność poddawania sprzętu i narzędzi wielorazowego użytku procesom sterylizacji. Urządzeniem, które doskonale radzi sobie ze sterylizacją w salonie fryzjerskim jest autoklaw.

Przepisy prawne, które obowiązują każdy salon fryzjerski to wymogi sanitarne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 lutego 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej. Choć ustawa została uchylona w 2012 roku to jednak nadal obowiązuje, bowiem nowelizacja jej zapisów nadal jest w toku.

Jakie znaczenie ma autoklaw dla salonu fryzjerskiego w zakresie wypełnienia prawnych wymagań i wytycznych?

Prowadzenie salonu fryzjerskiego wiąże się z odpowiedzialnością, zarówno tą prawną, handlową jak i moralną. W salonie fryzjerskim należy zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie higieny. Eliminacja ryzyka przenoszenia rożnych wirusów i bakterii podczas wykonywania usług fryzjerskich powinna stanowić priorytet dla każdego salonu. To buduje zaufanie klienteli oraz eliminuje ryzyko kontroli Sanepidu, nałożenia kar i sankcji. Z uwagi na to, iż sterylizacja narzędzi wielokrotnego użytku jest konieczna w salonie fryzjerskim należy wyposażyć go w autoklaw.

Posiadanie autoklawu chroni salon fryzjerski przed problematyką rozpowszechniania się tzw. zagrożeń usługowych. Wśród nich w szczególności znajdują się następujące jednostki chorobowe:

– zapalenie wątroby typu B – spowodowane zakażeniem wirusem HBV;

– wirusowe zapalenie wątroby typu C – spowodowane zakażeniem wirusem HCV;

– zakażenie wirusem HIV.

Poza tymi jednostkami chorobowymi występuje szereg zakażeń innymi mikroorganizmami chorobotwórczymi. Przykładem może być współczesna walka z COVID-19.

Jakie przykładowe narzędzia salonu fryzjerskiego sterylizujemy w autoklawie?

Bardzo ważnym jest dbanie o wszystkie akcesoria wielokrotnego użytku w salonie fryzjerskim. Na co dzień posługujemy się tutaj m.in. grzebieniami, szczotkami, nożyczkami, końcówkami maszynek, pęsetami, brzytwami itp. Wszystkie one mają kontakt ze skórą głowy. Podlegają obowiązkowej sterylizacji.

Jak działa autoklaw w salonie fryzjerskim?

Autoklaw to urządzenie techniczne, parowo-ciśnieniowe, które skutecznie sterylizuje narzędzia, akcesoria, instrumenty fryzjerskie. Pod wpływem ciśnienia i temperatury nasycona para wodna dokonuje sterylizacji w hermetycznej komorze autoklawu. Z użyciem autoklawu, narzędzia fryzjerskie mogą zostać całkowicie wyjałowione nawet w niecały kwadrans. Autoklawy różnią się pomiędzy sobą klasami: S, N, B – z czego najbardziej zaawansowany, najskuteczniejszy autoklaw, zwany również autoklawem medycznym to klasa B.

Sprawdź także: