YESON

Jak przygotować narzędzia do sterylizacji? Wieloetapowość procesu sterylizacji

Proces sterylizacji jest niezbędny wszędzie tam, gdzie możliwy jest kontakt z przerwaną ciągłością skóry, z krwią i innymi wydzielinami. Jest to proces dający gwarancję zdrowia i bezpieczeństwa dla personelu gabinetów medycznych i estetyki oraz dla klientów.

Sprzęt i narzędzia, które używane są w gabinetach medycznych, podczas zabiegów, w gabinetach kosmetycznych, estetyki itp. muszą być wolne od jakichkolwiek wegetatywnych, przetrwalnikowych oraz zarodnikowych form mikroorganizmów. Jest to możliwe wyłącznie dzięki procesowi sterylizacji, który inaczej określany jest jako wyjałowienie. Pamiętajmy jednak, że proces sterylizacji to kilka istotnych etapów i każdy z nich musi być bezwzględnie przestrzegany.

Krok pierwszy w procesie przygotowywania narzędzi do sterylizacji – czyszczenie

Wszystkie użyte narzędzia należy traktować jako skażone i wymagające sterylizacji. Przenosimy je do tzw. wyznaczonej strefy brudnej i wrzucamy do przygotowanej wanienki. Narzędzia należy moczyć w odpowiednim preparacie, roztworze do tego dedykowanym. Jest to proces ich dezynfekcji.

Kolejnym krokiem jest dokładne umycie narzędzi. Wykonujemy to z pomocą odpowiednich miękkich szczoteczek. Nie używamy zbyt gorącej wody. Po umyciu, narzędzia muszą zostać opłukane czystą wodą, najlepiej destylowaną.

Myjki ultradźwiękowe, jako alternatywa dla ręcznego mycia narzędzi przed procesem sterylizacji

Bardzo skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie myjek ultradźwiękowych, które mechanicznie usuwają wszelkie zabrudzenia. Wykorzystują one działanie fal ultradźwiękowych, które wprowadzają płyn myjący i wodę w proces kawitacji, tworzenia i eksplodowania mikropęcherzyków. Na skutek tego procesu dochodzi do rozpadania się i oddzielania wszelkich zabrudzeń od powierzchni czyszczonych narzędzi.

Jak przygotować narzędzia do sterylizacji? Kolejny krok w procesie – suszenie narzędzi

Kolejnym etapem jest suszenie narzędzi przed sterylizacją. Po dokładnym osuszeniu narzędzi, konserwujemy narzędzia przeznaczonymi do tego preparatami i rozdzielamy na odpowiednie pakiety. Tak przygotowane pakiety zgrzewamy w papierowo-foliowe opakowania, rękawy i opisujemy opakowania. W każdym opakowaniu powinien znaleźć się pasek testowy, potwierdzający skuteczność przeprowadzonego procesu.

Sterylizacja narzędzi w autoklawach klasy B

Do sterylizacji rekomendujemy autoklawy najwyższej klasy, najbardziej zaawansowanej czyli B, w których można sterylizować każdego typu materiały, przedmioty i narzędzia.

Ważne zasady przy sterylizacji:

  • wypełnianie pakietów do trzech czwartych ich objętości, nie więcej
  • narzędzia typu nożyczki umieszczamy w pozycji „otwartej”
  • demontujemy rozbieralne elementy składowe narzędzi
  • układamy narzędzia w opakowaniach jedno na drugim, ale zawsze papier musi przylegać do papieru, a folia do folii – aby nie uległy zniszczeniu
  • nie układamy pakietów narzędzi zbyt ciasno, nie powinny zbytnio przylegać do tych leżących obok
  • pamiętajmy o maksymalnym obciążeniu wsadu dla danego autoklawu

Zobacz również: