YESON

Jak powinien wyglądać ciąg sterylizacyjny?

Jak powinien wyglądać ciąg sterylizacyjny? Po pierwsze: czym jest ciąg sterylizacyjny? Jak go definiujemy?

Ciąg sterylizacyjny, inaczej zwany dekontaminacyjnym to sposób optymalnego ułożenia poszczególnych stanowisk, biorących udział w procesie sterylizacji narzędzi, akcesoriów, instrumentów itp. Funkcjonalność ciągu sterylizacyjnego polega na takim rozplanowaniu poszczególnych stref, aby cały proces sterylizacji odbywał się w warunkach bezpiecznych, strefy nie przenikały się nawzajem, a jedynie stanowiły ciąg następujących po sobie kroków sterylizacji. Ciąg sterylizacyjny to więc wydzielone strefy czy też odrębne, funkcyjne pomieszczenia. Jego główne zadanie to:

– realizacja poszczególnych etapów procesu sterylizacji w optymalny oraz niczym niezakłócony sposób;

– zapobieżenie stykaniu się poszczególnych etapów sterylizacji;

– zapobieżenie przenikaniu patogenów pomiędzy etapami;

– gwarancja bezpieczeństwa i przestrzegania norm sanitarnych i higieny podczas całego procesu.

Jak wygląda ciąg sterylizacyjny? Z jakich składa się stref?

Sam „start” ciągu komunikacyjnego to strefa z narzędziami „brudnymi”, które trafiają tu bezpośrednio po użyciu i ewentualnym styku z materiałem biologicznym. Po tej strefie, kolejno ułożone są strefy odpowiadające takim etapom jak np.: mycie, suszenie, dezynfekcja oraz sterylizacja właściwa. Sama „meta” ciągu komunikacyjnego to miejsce bezpiecznego przechowywania wysterylizowanych już narzędzi oraz akcesoriów, do momentu ich rozpakowania do kolejnego zużycia.

Jakie urządzenie jest nieodzownym elementem składowym ciągu sterylizacyjnego?

Mowa tu przede wszystkim o autoklawie, który jest urządzeniem zapewniającym skuteczną sterylizację. Jest to urządzenie parowo-ciśnieniowe, z hermetycznie zamykaną komorą do sterylizacji. Oddziaływanie tych dwóch czynników: ciśnienie i temperatura, sprawia, że nasycona para wodna dociera dogłębnie w powierzchnię sterylizowanych przedmiotów. Autoklaw służy wyzbyciu się mikroorganizmów zarówno w wegetatywnej jak i przetrwalnikowej formie. Jest to całkowite „wyjałowienie” przedmiotów.

Kolejno następujące po sobie kroki ciągu sterylizacyjnego

• I krok ciągu sterylizacyjnego: czyszczenie brudnych narzędzi – moczenie przedmiotów, czyszczenie szczoteczką, usuwanie resztki zabrudzeń;

• II krok ciągu sterylizacyjnego: wstępna dezynfekcja – zamoczenie narzędzi w płynie dezynfekującym w wanience albo użycie myjki ultradźwiękowej;

• III krok ciągu sterylizacyjnego: właściwa dezynfekcja – ponowne umieszczenie narzędzi w płynie dezynfekującym;

• IV krok ciągu sterylizacyjnego: ponowne opłukanie narzędzi wodą bieżącą, zmycie resztek preparatu do dezynfekcji;

• V krok ciągu sterylizacyjnego: osuszenie narzędzi;

• VI krok ciągu sterylizacyjnego: opakowanie narzędzi w specjalne rękawy czy torebki foliowo-papierowe dedykowane sterylizacji; tworzenie pakietów; załadunek do autoklawu;

• VII krok ciągu sterylizacyjnego: właściwa sterylizacja w autoklawie;

• VIII krok ciągu sterylizacyjnego: przechowywanie wysterylizowanych pakietów w bezpiecznych i wyznaczonym do tego miejscu.

Sprawdź także: