YESON

Jak należy przechowywać narzędzia po wyjałowieniu?

Jak należy przechowywać narzędzia po wyjałowieniu? Gdzie znajdziemy wytyczne w tej kwestii?

Narzędzia wyjałowione to instrumenty po procesie sterylizacyjnym, np.: w autoklawie. Są to narzędzia gotowe do użycia w zabiegach i innych czynnościach medycznych, kosmetycznych itp. Poza prawidłowością samego przebiegu procesu sterylizacji, etapu przygotowań, ważny jest także etap przechowywania narzędzi już po ich wyjałowieniu. Instrumenty, akcesoria, materiały po sterylizacji nie są bowiem od razu zużywane, tylko podlegają magazynowaniu.

Zalecenia dotyczące przechowywania sterylnych materiałów medycznych możemy znaleźć w rządowym opracowaniu „Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej lub zakażenia”. Dokument ten został sporządzony przez ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, przez Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej oraz Narodowy Instytut Leków.

Główne wytyczne jak należy przechowywać narzędzia po wyjałowieniu

Najważniejszą zasadą jest wyznaczenie bezpiecznego miejsca przechowywania, które zapobiegnie uszkodzeniom opakowań pakietów – ich pęknięciu, nakłuciu czy zawilgoceniu, zamoczeniu.

Jakie jest rekomendowane miejsce do przechowywania narzędzi po wyjałowieniu?

Wszystko zależy od charakteru i funkcjonalności samej placówki oraz jej wielkości. W dużych placówkach medycznych (np.: szpitale, poradnie medyczne) są to najczęściej specjalne, oddzielne magazyny, czy pomieszczenia z odpowiednimi meblami do przechowywania. Są to pomieszczenia z ograniczonym dostępem, wyłącznie dla uprawnionych członków służb medycznych. Jeśli z kolei mowa o mniejszych gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, estetyki to najczęściej są to wydzielone strefy, z zamykaną szafą czy szufladami – przeznaczone wyłącznie dla wysterylizowanych akcesoriów.

Jakie zasady należy przestrzegać w zakresie przechowywania narzędzi po wyjałowieniu?

Przede wszystkim pakiety przechowujemy wyłącznie z innymi sterylnymi pakietami. Nie wolno przechowywać brudnych narzędzi i materiałów w tym samym miejscu, co ów czyste akcesoria. Szafy, szuflady, gdzie włożone są narzędzia po wyjałowieniu powinny być zamykane, chronione przed dostępem osób nieupoważnionych. Dodatkowo muszą być czyste, suche i odpowiednio chronione przed dostępem brudu, kurzu czy wilgoci.

Inne ważne zasady przechowywania wyjałowionych narzędzi

Dla bezpieczeństwa powinniśmy sterylne przedmioty przechowywać z dala od źródeł wody, od wszelkich pojemników z płynami. Minimalizujemy dzięki temu ryzyko zamoczenia pakietów papierowo-foliowych. Tego typu zdarzenie dyskwalifikuje bowiem całkowicie pakiet z użycia. Pamiętajmy, aby z miejsca przechowywania wyjałowionych narzędzi, pobierać je wyłącznie w ilości niezbędnej. Mamy wówczas pewność, że pozostałe pakiety nie ulegną przypadkowemu uszkodzeniu czy nie zostaną ponownie zanieczyszczone na skutek np.: rozprysku materiału biologicznego. Opakowania z narzędziami przechowujmy poukładane w sposób schludny i pod kątem organizacyjnym, w taki sposób, aby efektywnie wypełnić przestrzeń półki, szafy czy szuflady. Powinny być również łatwo wyjmowane w razie zaistnienia potrzeby.

Sprawdź także: