YESON

Od czego zależy czas sterylizacji?

Od czego zależy czas sterylizacji? Jakie czynniki wpływają na długość cyklu sterylizacji?

Sterylizacja w autoklawie to proces w wyniku którego uzyskujemy przedmioty wolne od zdatnych do życia drobnoustrojów. Sterylizacja w autoklawie wyjaławia przedmioty i pozbawia je mikroorganizmów w wegetatywnej, jak i w przetrwalnikowej formie.

Sterylizacja w autoklawie to proces wykorzystujący wysoką temperaturę, podwyższone ciśnienie w hermetycznej komorze oraz generację pary wodnej, przenikającej sterylizowane akcesoria.

Proces sterylizacji w autoklawie jest skuteczny, jeśli oddziaływanie wymienionych czynników trwa wystarczający okres czasu.

Skuteczność sterylizacji w autoklawie zależy więc od:

– temperatury;

– ciśnienia;

– czasu trwania cyklu.

Sam czas trwania jest z kolei wypadową temperatury oraz osiągniętego ciśnienia w autoklawie, a także zależy od samego rodzaju przedmiotów podlegających procesowi, tzn. czy są to przedmioty gładkie, o prostej budowie czy o budowie złożonej, kapilarnej, z wgłębieniami itp.

Jak długo przeciętnie trwa proces sterylizacji w autoklawie?

Sam proces wyjałowienia w autoklawie trwa najczęściej od 15 do 30 minut, przy temperaturze w przedziale 108 do 134 stopni Celsjusza.

Przykłady czasu trwania cykli sterylizacyjnych

Dla narzędzi tnących typu np.: nożyczki, czas ekspozycji przy temperaturze około 160 stopni Celsjusza to 60 minut. Powszechne, zwyczajowe narzędzia zabiegowe to wymagany czas ekspozycji przy temperaturze 160 stopni Celsjusza wynoszący 120 minut. Gdyby temperatura w autoklawie wzrosła do około 200 stopni Celsjusza to narzędzia zabiegowe mogłyby być wysterylizowane w wystarczającym czasie 60 minut (skrócenie czasu trwania cyklu o połowę).

Producenci autoklawów ustalając czas trwania konkretnego programu sterylizacyjnego biorą pod uwagę maksymalny czas konieczny z bezpiecznym zapasem czasowym. Stąd mamy pewność, że proces został przeprowadzony prawidłowo i skutecznie.

Etapy procesu sterylizacji w autoklawie

Sterylizacja parą wodną pod ciśnieniem w autoklawie podlega bieżącym pomiarom, a także jest odpowiednio zabezpieczona w postaci zaworów.

Proces sterylizacji w autoklawie to następujące jego etapy:

• czas nagrzewania – potrzebny do przeniknięcia ciepła w głąb materiału;

• czas wyrównywania temperatury – oddawanie ciepła materiałowi do chwili wyrównania temperatur;

• czas wyjaławiania – czyli właściwa sterylizacja;

• czas schładzania autoklawu – od momentu przerwania ogrzewania do momentu wyrównania ciśnienia wewnątrz urządzenia do ciśnienia atmosferycznego.

Sprawdź także: