YESON

Jakie media nie są sterylizowane w autoklawie?

Autoklaw jest niezawodnym urządzeniem do sterylizacji wielu materiałów, odczynników oraz narzędzi. Zwiększone ciśnienie w połączeniu wysoką temperaturą powoduje rozerwanie struktur komórkowych szkodliwych drobnoustrojów, na przykład bakterii, wirusów, czy grzybów, które mogą prowadzić do poważnych zaburzeń w odczytach wyników, na przykład podczas eksperymentów. Pomimo tego, ze sterylizatory parowe wykazują tutaj najwyższą skuteczność, istnieją media stosowane do hodowli komórkowej, które nie mogą być poddawane procesom wyjaławiania w takim urządzeniu ze względu na specyfikę materiału. Zalicza się do nich:

• Media zawierające oleje, tłuszcze lub woski. Pary wodnej pod ciśnieniem nie są w stanie przenikać przez te substancje, co uniemożliwia skuteczną sterylizację.

• Media zawierające żywe komórki. Wysoka temperatura i ciśnienie mogą uszkodzić lub zabić żywe komórki, przez co prowadzona hodowla nie może być przeprowadzona.

• Media zawierające substancje, które są wrażliwe na ciepło lub parę wodną. Mowa tutaj o niektórych lekach i substancjach chemicznych, które mogą ulec degradacji w wyniku sterylizacji w autoklawie.

Jakie metody są wobec nich stosowane?

Jak widać, autoklaw mimo skutecznego działania nie powinien być stosowany wobec substancji wrażliwych na ciepło oraz ciśnienie, ale także wobec żywych komórek, które mają być stosowane w hodowlach. Wtedy konieczne jest wykorzystanie innych metod sterylizacji:

• Filtracja z wykorzystaniem odpowiednich filtrów z mikrosporami, które pozwalają na swobodny przepływ płynów, przy czym drobnoustroje i zanieczyszczenia nie przedostają się dalej.

• Sterylizację promieniowaniem ultrafioletowym, które wykazuje działanie degradujące kwasy nukleinowe zawarte w materiale genetycznym grzybów, bakterii oraz wirusów. Dobrze sprawdza się to w przypadku mediów z substancjami chemicznymi wrażliwymi na wysoką temperaturę.

Dobry autoklaw to podstawa pracy każdego laboratorium

Niektóre rodzaje mediów nie mogą być wyjaławiane w autoklawie, jednak należy zaznaczyć, że tego rodzaju urządzenia się niezbędne do funkcjonowania każdego laboratorium. Warto mieć na względzie, iż hodowle prowadzone są w naczyniach, na przykład specjalnych butelkach, które muszą być skutecznie wyjałowione, w czym doskonale sprawdzi się sterylizator parowy. Dobrym pomysłem będzie wykorzystanie urządzeń dostępnych w ofercie marki Yeson. Oferujemy specjalistyczne autoklawy klasy B z funkcją frakcjonowanej próżni, które są proste w obsłudze i pozwolą wysterylizować sprzęty używany w laboratoriach.

Zobacz również inne wpisy i produkty: