YESON

Jak sterylizować roztwór penicyliny?

Penicylina zaliczana jest do grupy antybiotyków, która w ostatnich kilku dziesięcioleciach odegrała niezwykle istotną rolę w zwalczaniu chorób zakaźnych, wywołanych przez bakterie, działające negatywnie na stan naszego zdrowia. Większość antybiotyków jest nietrwała termicznie i może ulec rozkładowi pod wpływem wysokiej temperatury. Dlatego sterylizacja antybiotyków w autoklawie może spowodować ich utratę skuteczności. Z tego powodu konieczne jest wykorzystanie innych metod, które nie powodują utraty właściwości tego rodzaju substancji. Pomimo korzystnego wpływu terapeutycznego na nasz organizm należy mieć na uwadze, iż tego rodzaju specyfiki przyjmowane przez pacjentów muszą być pozbawione zbędnych związków chemicznych, ale także drobnoustrojów, w tym wirusów, ale także chorobotwórczych bakterii i grzybów. Wpływa to na bezpieczeństwo pacjentów oraz skuteczność terapii.

Jakie metody sterylizacji stosuje się w przypadku roztworów penicyliny?

Sterylizacja w autoklawie zaliczana jest do bardzo szybkich i skutecznych metod wyjaławiania przedmiotów oraz różnego rodzaju związków chemicznych, jednak w tym przypadku nie powinno się stosować tej metody z powodu specyfiki substancji. W tym przypadku dobrze sprawdzają się inne metody, w tym między innymi:

• Sterylizację filtracyjną, polegającą na usuwaniu drobnoustrojów z roztworu za pomocą filtra o wielkości porów mniejszej niż wielkość drobnoustrojów. Do sterylizacji antybiotyków, w tym penicyliny należy użyć filtra o wielkości porów 0,2 µm. Są to pewnego rodzaju sita, dzięki którym substancje przechodzą do naczynia, a na filtrze pozostają drobnoustroje.

• Sterylizację gazową z wykorzystaniem gazu o właściwościach bakteriobójczych, takiego, jak tlenek etylenu lub ozon. Gaz doprowadzany jest do komory sterylizacyjnej, gdzie pozostaje przez określony czas, a następnie jest z komory usuwany. Dobrze sprawdza się to do sterylizacji penicyliny, ale należy obchodzić się ostrożnie z gazami podczas całego procesu, ponieważ jest on szkodliwy dla zdrowia.

• Sterylizację poprzez promieniowanie, na przykład promieniami gamma, które wykazują skuteczne działanie wobec penicyliny. Udowodniono, że bakterie są w pełni usuwane z próbek, ale nie tracą one swojej aktywności pod względem likwidowania szkodliwego działania bakterii.

Kiedy autoklaw okaże się niezbędny?

W powyższym przypadku autoklaw nie może być zastosowany, jednak okazuje się on niezbędny w przypadku, gdy pracujemy z wykorzystywaniem sprzętu laboratoryjnego, na przykład szalek, na których umieszczamy podłoża hodowlane z dodatkiem penicyliny. Wtedy muszą być one dobrze wyjałowione, w czym niezbędne okazuje się zastosowanie autoklawu. W laboratoriach doskonale sprawdzą się urządzenia z oferty marki Yeson. Są to niezwykle wydajne sterylizatory z funkcją próżni frakcjonowanej, przez co powstające w komorze warunki pozwalają na dobre rozchodzenie się gorącej pary wodnej. Dzięki temu wszystkie przedmioty oraz szklane elementy pozbawione są drobnoustrojów – na skutek tego nie dochodzi do zanieczyszczenia przygotowywanych próbek.

Przeczytaj również inne wpisy oraz zobacz produkty: