YESON

Sterylizacja w autoklawie – parametry

Sterylizacja w autoklawie parametry. Na początek: na czym polega mechanizm sterylizacji w autoklawie?

Autoklawy to urządzenia służące sterylizacji ciśnieniowo-parowej. Sterylizacja w autoklawie to określone parametry, warunki, które pozwalają na skuteczne wyjałowienie przedmiotów. Istotą jego działania są więc parametry takich czynników jak: temperatura, ciśnienie i czas trwania cyklu.

Czynnikiem sterylizującym w autoklawie jest para wodna, której zadaniem jest zniszczenie wszelkich mikroorganizmów biologicznych, zarówno w ich wegetatywnej jak i przetrwalnikowej formie. Działanie autoklawu i parametrów cyklu możemy najprościej przyrównać do szybkowaru. W hermetycznej komorze autoklawu panuje wyższe ciśnienie, dodatkowo urządzenie wyposażone jest zazwyczaj w pompę próżniową, która usuwa powietrze z komory, sprawiając, że proces sterylizacji jest jeszcze bardziej efektywny i szybszy. Ciśnienie w komorze autoklawu jednocześnie podnosi temperaturę wrzenia wody – w stosunku do normalnych warunków i 100 stopni Celsjusza wrzenia wody – a nasycona para wodna powoduje tym samym gwałtowną hydrolizę, denaturację i koagulację enzymów i struktur komórkowych wszelkich drobnoustrojów. Są one całkowicie eliminowane.

Podstawowe założenia procesu sterylizacji w autoklawie

Główne założenia to więc:

  • jako czynnik sterylizujący występuje para wodna nasycona pod ciśnieniem
  • wykorzystanie udowodnionej wyższości w skuteczności biobójczej pary wodnej vs suchego gorącego powietrza
  • wykorzystanie zależności temperatury pary nasyconej od ciśnienia
  • przeprowadzanie całości procesu w specjalnej komorze sterylizatora parowego

Sterylizacja w autoklawie i podstawowe parametry

Celem autoklawu jest utrzymanie w komorze zadanej dla danego programu temperatury sterylizacji. Wiąże się to wprost z utrzymaniem ciśnienia oraz wilgotności w zadanych zakresach. Zasadą jest, że im temperatura jest niższa, tym dłużej trwa proces sterylizacji .

Autoklawy najwyższej klasy B, czyli tzw. autoklawy medyczne najczęściej podgrzewają parę pod ciśnieniem powyżej 1 bara, do temperatury w przedziale 108-137 stopni Celsjusza.

Możemy przyjąć, że parametry temperatury i jej zależność od czasu trwania rysuje się przeciętnie w następujący sposób:

  • 121 – 124 ºC utrzymanej temperatury w komorze autoklawu to czas minimum 15 min
  • 134 – 137 ºC utrzymanej temperatury w komorze autoklawu to czas minimum 3 min

Przyjmuje się, że do wyjałowienia przedmiotu potrzebny jest wskazany powyżej pułap, w określonym odcinku czasowym. Obecnie autoklawy oferują kilka programów z dopasowanymi automatycznie parametrami. Zwykle proces w autoklawie trwa od około 15 do 30 minut. Producenci autoklawów przyjmują odrobinę zawyżony czas sterylizacji względem wymaganego, aby zagwarantować 100% skuteczność cyklu sterylizacyjnego. Pamiętajmy także o konieczności każdorazowej kontroli procesu niezależnymi wskaźnikami, wieloparametrowymi testami chemicznymi i biologicznymi.

Zobacz także: