YESON

Sterylizacja parowa – parametry

Sterylizacja parowa – parametry

Sterylizacja parowa to metoda bardzo uniwersalna, powszechna, pewna, szybka i ekonomiczna. Sterylizacja nasyconą parą wodną odbywa się w urządzeniu zwanych autoklawem. To właśnie w jego hermetycznej komorze, w próżni dochodzi do warunków nadciśnienia, wzrostu temperatury wrzenia wody i tym samym do oddziaływania nasyconej pary o wysokiej temperaturze na sterylizowany materiał, w ściśle określonym odcinku czasu. Kontakt przedmiotu z parą doprowadza do całkowitego wyjałowienia przedmiotu.

Para wodna jako czynnik sterylizujący – jakie są dokładnie parametry tego procesu?

Autoklaw jako sterylizator ciśnieniowo-parowy niszczy białka mikroorganizmów biologicznych, zarówno w ich wegetatywnej jak i przetrwalnikowej formie. W autoklawie panuje ciśnienie około 1,1 lub 2,1 bara, a temperatura pary wodnej osiąga wartości w przedziale od 121 do 134 stopni Celsjusza. Działanie sterylizacji parowej w autoklawie możemy przyrównać do mechanizmu szybkowaru.

Od czego zależy długość cyklu sterylizacji parowej?

Wszystkie powierzchnie sterylizowane muszą być w kontakcie z parą wodną przez określony czas. To bardzo ważny parametr sterylizacji parą. Czas cyklu zależy od temperatury. Zasadą jest, że im niższa temperatura programu sterylizującego tym dłużej trwa cykl. Cykl i jego czas zależny jest także od wielkości załadunku oraz rodzaju (gęstości) sterylizowanych przedmiotów.

Sterylizacja parowa parametry i przebieg – na przykładzie programu uniwersalnego autoklawu

Na początek – załadunek materiału do komory, zamknięcie drzwi i wybór programu. Następuje podgrzewanie wstępne generatora i komory sterylizacyjnej. Następnie zostaje usunięte powietrze (jeśli jest pompa próżniowa), następuje wzrost ciśnienia w parze ze wzrostem temperatury, aż do osiągnięcia temperatury przewidzianej dla programu np.: 134 stopni Celsjusza. Kolejny etap to stabilizacja ciśnienia i temperatury oraz sterylizacja parowa i właściwa ładunku przy określonych jej parametrach w ciągu np.: 4 minut.

Każdy proces sterylizacji parowej i jego parametry wyświetlane są na autoklawie. Są to więc: całkowity czas trwania cyklu, czas procesu, znamionowa temperatura procesu i znamionowe ciśnienie procesu.

Sterylizacja parowa i jej parametry oraz efekty – zależne od klasy autoklawu

Wyróżniamy następujące klasy autoklawów – to od nich zależne są m.in.: parametry cyklu, rodzaj wsadu i możliwości sterylizacji:

  • klasa N – do sterylizacji nieopakowanych litych wyrobów, przeznaczonych do natychmiastowego użycia
  • klasa S – do sterylizacji wyrobów: lite (pełne) i porowate lub wgłębione (z wewnętrznymi światłami); są to cykle zwykle w urządzeniach z próżnią wstępną i suszeniem próżniowym
  • klasa B (autoklawy medyczne) – przeznaczone do sterylizacji w zasadzie wszystkich wyrobów: opakowanych (pojedynczo lub wielowarstwowo), litych, wgłębionych i porowatych; są to cykle w autoklawach z próżnią frakcjonowaną

Zobacz również: