YESON

Ile trwa sterylizacja w autoklawie?

Proces sterylizacji wymaga określonych warunków, w tym czasowych, aby został skutecznie zakończony. Do sterylizacji najlepszym urządzeniem jest autoklaw. To właśnie w nim – zgodnie z zadanym programem – dokonuje się wyjałowienie wsadu, czyli wszelkich instrumentów, narzędzi, przyborów oraz akcesoriów poddanych sterylizacji. Autoklaw to urządzenie parowo-ciśnieniowe, co oznacza, że w określonym odcinku czasu oddziałuje on wysoką temperaturą, wytwarzaną parą wodną, w warunkach wysokiego ciśnienia. Autoklaw pozwala zwiększyć temperaturę wrzenia wody w komorze, dzięki zwiększeniu pułapu ciśnienia. Taki proces doprowadza do wyjałowienia, całkowitego wyzbycia się mikroorganizmów. Jego pierwszym etapem jest nagrzewanie się urządzenia, wytworzenie pary wodnej, wzrost ciśnienia. Następnie, para wodna oddaje swoje ciepło wyjaławiając przedmioty aż do chwili, gdy następuje wyrównanie się temperatur. Jest to tzw. sterylizacja właściwa, która wymaga określonego przedziału czasu dla oddziaływania w procesie sterylizacji.

Ile trwa przeciętny cykl sterylizacji w autoklawie?

Sam proces trwa zazwyczaj od około 15 minut do 30 minut, przy czym dodatkowo należy pamiętać o etapie dokładnego suszenia pakietów. Dostępne na rynku są także autoklawy o najkrótszym programie sterylizacji wynoszącym nawet zaledwie 7 minut. Dotyczy to narzędzi bez pakietów. Sterylizowane w pakietach to już wspomniane minimum 15 minut.

Od czego uzależniony jest czas trwania sterylizacji w autoklawie?

Proces sterylizacji w autoklawie i czas jego trwania uzależniony jest od rodzaju przedmiotów oraz temperatury wewnątrz komory urządzenia. Temperatura ta waha się w przedziale od 108 stopni Celsjusza do 134 stopni Celsjusza. W przypadku przedmiotów wrażliwych na wysoki pułap temperatury, przewidziane są w autoklawach programy sterylizujące w niższej temperaturze, ale czas się wówczas wydłuża.

Po sterylizacji właściwej, gdy proces dobiegnie końca (następuje wyrównanie ciśnienia komory z ciśnieniem atmosferycznym, proces schładzania) przedmioty podlegają suszeniu (najczęściej to kolejny program autoklawu). Przedmioty przechowywane – odpowiednio zabezpieczone – przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Zobacz również: