YESON

Jak się robi Sporal A?

Jak się robi Sporal A? Na początek czym jest sam test Sporal A?

Test Sporal A dotyczy każdego autoklawu. Jest to biologiczny wskaźnik dla potrzeb kontroli prawidłowości działania sterylizacji parowej w warunkach nadciśnienia. Taka sterylizacja odbywa się we wspomnianych autoklawach. Wskaźnik Sporal A przypomina pasek bibułki, który nasycony jest zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953. Test Sporal A znajduje się w jałowym opakowaniu papierowo-foliowym.

Jaki jest główny cel testu Sporal A?

Jest to test okresowy, który pozwala na regularną, w określonych odstępach czasu kontrolę poprawności i skuteczności działania procesów sterylizacji w autoklawie. Jest to forma higieny, ochrony zdrowia i życia oraz gwarancja bezpieczeństwa dla personelu oraz klientów i użytkowników różnych miejsc, gdzie z uwagi na ich charakter sterylizacja jest wymagana, np.: gabinety kosmetyczne, estetyki, fryzjerskie, medyczne itp.

Czym więc różni się test Sporal A i jego mechanizm od wskaźników fizycznych oraz chemicznych?

Wskaźniki fizyczne i chemiczne dają nam wiedzę na temat tego, czy sterylizacja osiągnęła spodziewane i odpowiednie warunki. Test zaś biologiczny jak np.: Sporal A sprawdza czy proces sterylizacji był rzeczywiście skuteczny, a tym samym czy wyeliminował wszystkie zarodniki mikroorganizmów biologicznych – formy wegetatywne i przetrwalnikowe.

Jak często przeprowadza się test Sporal A?

Sporal A to test kontrolny. Warto, aby wykonywać go co najmniej raz na kwartał. Wynik testu Sporal A archiwizuje się i zachowuje dla potrzeb kontroli z Sanepidu.

Jak się robi test Sporal A? Na czym polega ten proces kontrolny?

Test należy włożyć w formie nierozpakowanych wskaźników do autoklawu. Miejscem najlepszym jest lokalizacja najbardziej trudno dostępna dla czynnika sterylizującego, czyli pary wodnej. Dodatkowo można umieścić dwa testy Sporal A wewnątrz dwóch dowolnych pakietów z wsadem. Test Sporal A przeznaczony jest do procesu sterylizacji w temperaturze od 121 do 134 stopni Celsjusza.

Ile testów Sporal A należy włożyć do komory autoklawu?

Najlepiej, gdy będą to minimum dwa wskaźniki w komorze + wspomniane 2 dodatkowe we pakietach. Możemy je umiejscowić po przekątnej komory hermetycznej autoklawu, jeden na górnej półce przy drzwiach, drugi na dolnej półce z tyłu autoklawu (usytuowanie góra – dół).

Kiedy dodatkowo warto przeprowadzić test Sporal A – poza okresowymi kontrolami?

Test Sporal A warto przeprowadzić w sytuacjach, gdy:

  • autoklaw podlegał wcześniej naprawie lub remontowo-konserwacyjnym pracom
  • autoklaw nie działa prawidłowo, jest podejrzenie jego awarii
  • autoklaw będzie obsługiwany przez inną osobę, niż dotychczas; a więc w sytuacji zmiany personelu obsługującego

Zobacz także: