YESON

Kto może obsługiwać autoklaw?

Kto może obsługiwać autoklaw? Czy są jakieś prawne ograniczenia w tym zakresie?

Autoklaw to urządzenie techniczne, parowo-ciśnieniowe, zasilane energią z sieci, którego zadaniem jest przeprowadzanie procesów sterylizacyjnych. Jest on wymagany we wszystkich miejscach, gdzie istnieje ryzyko przerwania ciągłości tkanki ludzkiej, a tym samym ryzyko przenoszenia się i zakażenia mikroorganizmami – grzyby, pleśnie, bakterie, wirusy. Autoklaw znajduje się więc we wszystkich gabinetach i placówkach medycznych, w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, estetyki i odnowy biologicznej, studiach tatuażu itp. Czy każdy z pracowników może obsługiwać autoklaw?

Generalnie nie ma prawnych ograniczeń. Pojawiły się pewne postanowienia w projektach ustaw i rozporządzeń, zakładające, że osoba obsługująca autoklaw w placówce powinna mieć przynajmniej tytuł zawodowy technika sterylizacji medycznej albo średnie wykształcenie + ukończony, specjalistyczny kurs z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji. Obecnie jednak nie jest to zrealizowany projekt.

Czy sterylizacja może być dokonywana przez podmiot zewnętrzny?

Zdarza się, ze placówka korzysta z tzw. outsourcingu, czyli wykorzystywania sił zewnętrznych do realizacji pewnych procesów. Również procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji mogą być wykonywane przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne, świadczące takie usługi. Podpisuje się wówczas stosowną umowę z podmiotem zewnętrznym.

Jakie wymogi powinna spełniać obecnie osoba obsługująca autoklaw?

Pracownicy, którzy w danej placówce zajmują się obsługą autoklawu powinni przejść szkolenie w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia tego typu. Chodzi dokładnie o obowiązkowe bhp i odpowiedni instruktaż stanowiskowy. Instruktaż powinien zakończyć się pozyskaniem dokumentu potwierdzającego znajomość zasad obsługi autoklawu. W tym zakresie warto posłużyć się oferowanym na rynku przeszkoleniem z obsługi autoklawu, prowadzonym przez wyspecjalizowane ośrodki szkolenia.

Na czym polega kurs nadający kwalifikacje do obsługi urządzenia?

Szkolenie przygotowuje uczestników do czynności obsługowych oraz konserwacyjnych autoklawu. Kończy się egzaminem sprawdzającym oraz pozyskaniem świadectwa kwalifikacyjnego – zaświadczenia MEN. Najczęściej uczestnikami kursu są kosmetyczki, pielęgniarki, higienistki, manicurzystki, stomatolodzy, weterynarze itp.

Program szkoleń

W trakcie szkolenia z zakresu obsługi autoklawu, zdobywamy m.in. wiedzę z:

1. Eksploatacji autoklawów

2. Wymiany ciepła

3. Przeznaczenia, budowy i zasad działania autoklawów

4. Bezpieczeństwa

5. Obsługi i bieżącej konserwacji autoklawów.

Czy osoba obsługująca autoklaw powinna mieć przeszkolenie SEP?

Szkolenie SEP to zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie dozoru i eksploatacji sieci energetycznych. Jest to szkolenie Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W przypadku autoklawów nie ma obowiązku posiadania uprawnień SEP, bowiem jest to urządzenie elektryczne zasilane z sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV, a zasady jego obsługi są jasno zawarte w dokumentacji (instrukcji) autoklawu.

Sprawdź także: