YESON

Co robi operator autoklawu?

Co robi operator autoklawu? Jakie są jego główne zadania?

Autoklaw to urządzenie do użytku profesjonalnego. Przeznaczone jest do wykonywania cykli sterylizacyjnych przedmiotów wielokrotnego użytku. Jest to sterylizator ciśnieniowo-parowy, który oddziałuje nasyconą parą wodną o odpowiedniej temperaturze na powierzchnię sterylizowanego przedmiotu. Krytyczne parametry to ciśnienie, temperatura oraz czas cyklu. Ich wypadkowa pozwala osiągnąć pożądane efekty finalne. Autoklaw to urządzenie techniczne wymagające przestrzegania ścisłych zasad jego eksploatacji. Korzystanie z tego urządzenia powinno być zastrzeżone wyłącznie dla wskazanego, wykwalifikowanego personelu. Administrator urządzenia może dla pewności ustalić kod (pin) dostępu do uruchomienia urządzenia, aby zapobiec użytkowaniu go przez niedoświadczone i nieupoważnione osoby.

Czy każdy może być operatorem autoklawu?

Operator autoklawu zajmuje się kompleksowo procesem realizacji cyklów sterylizacyjnych z użyciem autoklawu. Wymagane jest, aby przeszedł odpowiedni instruktaż stanowiskowy w tym zakresie, najlepiej szkolenie w zakresie obsługi urządzenia. Takie szkolenie – przeprowadzane przez profesjonalne ośrodki szkoleniowe – przekazuje potencjalnemu operatorowi autoklawu wiedzę z zakresu: budowy i zasad działania autoklawów, bezpieczeństwa ich użytkowania, obsługi bieżącej oraz konserwacji i czyszczenia urządzeń.

Jakie zadania stoją przed operatorem autoklawu?

Główny użytkownik autoklawu musi przestrzegać wymogi prawne i bezpieczeństwa związane z samą instalacją urządzenia, jego bieżącą pracą oraz z pracami konserwacyjnymi. W celu zapewnienia prawidłowego działania autoklawu i uniknięcia niebezpiecznych sytuacji w pracy, operator odpowiedzialny jest przykładowo za:

– właściwe zainstalowanie urządzenia – zachowanie odpowiednich odległości dla prawidłowej wentylacji wokół sterylizatora, uniknięcie zatkania wlotów powietrza, zachowanie stabilnej powierzchni ustawienia urządzenia, zabezpieczenia przed kontaktem z wodą oraz nadmiernym zawilgoceniem i ryzykiem np.: zwarcia, konieczne zatem jest odpowiednie dostosowanie parametrów elektrycznych do wymagań autoklawu itp.;

– konfigurację urządzenia, prawidłową kalibrację. Wiele autoklawów posiada szerokie możliwości personalizacji i możliwości dostosowania urządzenia do własnych potrzeb;

– obsługę panelu sterowania autoklawem; konieczna jest umiejętność odczytu wskazań i ewentualnych kodów błędów, oraz ich właściwa interpretacja;

– prawidłowe rozmieszczenie sterylizowanych przedmiotów i pakietów na tackach w komorze sterylizacyjnej – ich właściwe ułożenie, odpowiednie odseparowanie, zastosowanie pozycji otwartej dla niektórych narzędzi itp.;

– napełnianie zbiornika czystego wodą destylowaną, opróżnianie zbiornika wody brudnej;

– zastosowanie i umieszczenie w autoklawie odpowiednich testów skuteczności sterylizacji;

– wybór odpowiedniego cyklu sterylizacji;

– weryfikację wyniku cyklu;

– otwarcie drzwiczek po zakończeniu cyklu, wyjęcie wsadu;

– okresowe przeprowadzanie czynności czyszczących i konserwacyjnych autoklaw, przeprowadzanie testów, np.: test Bowie Dicka, który jest wymogiem normy EN 13060.

Sprawdź także: