YESON

Jakie uprawnienia do obsługi autoklawu?

Autoklaw to urządzenie niezbędne w miejscach, gdzie występuje ryzyko zakażeń i przenoszenia wszelkich typów mikroorganizmów na skutek styczności z materiałem biologicznym. Wykorzystywane narzędzia, akcesoria, instrumenty muszą podlegać wówczas sterylizacji, bowiem ryzyko nawet mikro przerwania ciągłości skóry, niewidocznego okiem i kontaktu z materiałami ustrojowymi człowieka może powodować przenoszenie się patogenów, zakażenie i ryzyko utraty zdrowia.

Gdzie najczęściej pojawia się autoklaw?

Autoklaw jako urządzenie sterylizujące możemy zobaczyć m.in.: w gabinetach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuaży, estetyki medycznej, wszelkich gabinetach usług medycznych, w laboratoriach, w szpitalach i innych placówkach medycznych itp.

Jakie uprawnienia do obsługi autoklawu? Czy obsługa autoklawu wymaga konkretnych szkoleń, certyfikacji i kursów?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracownicy placówek, w których znajduje się autoklaw powinni przejść szkolenie umożliwiające im skuteczną i prawidłową obsługę urządzenia tego typu. Mowa tu przede wszystkim o obowiązkowych szkoleniach z zakresu bhp, ale także o instruktażu stanowiskowym pracownika obsługującego autoklaw. Instruktaż stanowiskowy powinien zostać przeprowadzony przez bezpośredniego przełożonego i potwierdzony odpowiednim dokumentem jego odbycia i znajomości zasad obsługi autoklawu. Czasem autoklawy dodatkowo wraz z ich nabyciem mają oferowane przeszkolenie z obsługi przeprowadzone przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela.

Czy pracownik obsługujący autoklaw musi mieć uprawnienia SEP?

Pracownik obsługujący autoklaw nie ma obowiązku posiadania uprawnień SEP, gdyż jest to urządzenie elektryczne zasilane wyłącznie z sieci o napięciu nie wyższym niż 1kV. Ważne jest, aby instrukcja jego obsługi była stale dostępna na danym stanowisku. Brak konieczności posiadania uprawnień wynika wprost z § 4 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ,zgodnie z którym nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi. Brak obowiązku posiadania tychże uprawnień wynika także z § 5 ust. 2 pkt 1 cytowanego rozporządzenia, gdyż pracownik przy obsłudze autoklawu nie wykonuje czynności eksploatacyjnych, do których można zaliczyć czynności mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanego autoklawu. Do zadań pracownika należy tylko np. włączanie i wyłączanie autoklawu, załadunek i wyładunek sterylizowanego materiału oraz obserwowanie procesu sterylizacji za pomocą odczytów wskazań na wyświetlaczach.

Jakie uprawnienia do obsługi autoklawu? Szkolenie z obsługi autoklawu i ich program

Na rynku szkoleniowym oczywiście dostępne są dobrowolne kursy z zakresu obsługi autoklawu, które obejmują m.in. zagadnienia:

1. Eksploatacji autoklawów

2. Wymiany ciepła

3. Przeznaczenia, budowy i zasad działania autoklawów

4. Bezpieczeństwa

5. Obsługi i bieżącej konserwacji autoklawów

Po ukończeniu kursu zostaje najczęściej zorganizowany egzamin zewnętrzny przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki.

Zobacz również: