YESON

Co ile trzeba robić przegląd autoklawu?

Przegląd autoklawu to konieczność regulowana przepisami prawa. Wyroby medyczne na mocy ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych podlegają przeglądom określonym wprost przez ich producenta. Dodatkowo urządzenia ciśnieniowe, jak omawiany autoklaw, podlegają przeglądom jednostek dozoru technicznego w myśl ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku. Co do zasady przeglądy autoklawów różnych producentów wykonuje się co rok. Coroczne przeglądy autoklawów zostają wpisane w tzw. paszport urządzenia.

Czym jest paszport urządzenia i kto go wydaje?

Paszport autoklawu to techniczny dokument, który posiadają wszystkie urządzenia medyczne. Jest to książka, w której zawarte są wszystkie informacje na temat przeprowadzonych prac technicznych na autoklawie. To właśnie tu wpisane są informacje na temat przeprowadzonych przeglądów, a także na temat instalacji urządzenia, warunków jego pracy, zasad bezpieczeństwa przy użytkowaniu, parametrów pracy, ewentualnych napraw i wymian podzespołów. Paszport autoklawu wydawany jest przez jego producenta.

Co zapewniają coroczne przeglądy autoklawu?

Coroczny przegląd autoklawu to sprawdzenie poprawności działania wszystkich newralgicznych elementów autoklawu. Jeśli zaistnieje taka potrzeba są one wymieniane na nowe. W trakcie przeglądu autoklawu wymianie podlegają także filtry i uszczelki. Weryfikuje się także oprogramowania, aktualizuje do najnowszej wersji. Coroczny przegląd autoklawu to także sprawdzenie parametrów w poszczególnych fazach cyklu sterylizacji.

Przegląd taki umożliwia wykrycie nawet najdrobniejszych usterek, co eliminuje ryzyko powstania większych wad i konieczności generalnych napraw. Dzięki okresowym przeglądom nie jesteśmy narażeni na ryzyko przestojów w pracy na skutek niesprawności autoklawu.

Kto jest uprawniony do wykonywania przeglądów autoklawu?

Przeglądy okresowe autoklawu powinien wykonywać autoryzowany serwis techniczny producenta autoklawu. Po jego wykonaniu inżynier wystawia specjalny dokument – raport serwisowy, opatrzony jego podpisem, ze wskazaniem właściciela urządzenia, danych identyfikujących autoklaw i daty sporządzenia. Sam przegląd dokonywany jest krok po kroku, realizując wszystkie czynności zalecane przez producenta urządzenia.

Najczęstsze zalecenia producentów autoklawu w zakresie okresowych przeglądów

Najczęściej – w instrukcjach – producenci autoklawów wskazują konieczność podstawowych przeglądów po 500 cyklach. Dotyczą one zwłaszcza wymiany filtra bakteriologicznego i uszczelki w drzwiach komory. Po 1000 cykli lub po roku pracy urządzenia czas jest na omówioną kompleksową i szczegółową inspekcję. Coraz częściej na rynku spotykamy się z nowoczesnymi autoklawami, które samoistnie, automatycznie komunikują użytkownikowi na wyświetlaczu o konieczności wykonania okresowego przeglądu.

Dodatkowo zawsze pamiętajmy o dbaniu o stan autoklawu podczas jego normalnego użytkowania, przestrzegajmy zasad producenta zawartych w instrukcji obsługi autoklawu. Autoklaw podlega regularnemu czyszczeniu (komora, zasobniki wody, drzwi, uszczelki), a także obowiązkowo używajmy wyłącznie wskazanej przez producenta wody destylowanej lub demineralizowanej. To zapewni długą żywotność urządzenia.

Zobacz także: