YESON

Jak rozpoznać wysterylizowane narzędzia?

Jak rozpoznać wysterylizowane narzędzia? Czyli na co należy zwrócić uwagę w gabinetach kosmetycznych, medycznych, salonach estetyki czy tatuażu itp.?

Sterylizacja to proces technologiczny polegający na wyjałowieniu przedmiotów, zniszczeniu wszelkich wegetatywnych jak i przetrwalnikowych form mikroorganizmów, patogenów. Proces ten powinien być przeprowadzany w każdym miejscu, w którym może dojść do przerwania ciągłości tkanek skórnych, czy kontaktu z wydzielinami, płynami ustrojowymi. Do procesu przeprowadzania sterylizacji służą urządzenia ciśnieniowo-parowe, czyli autoklawy. Jeśli mamy jakąkolwiek wątpliwość w zakresie procesów sterylizacyjnych w danej placówce powinniśmy poprosić o otwarcie pakietów wysterylizowanych z akcesoriami w naszej obecności.

Jak rozpoznać wysterylizowane narzędzia? Czyli na co zwrócić uwagę?

Najważniejszym wskaźnikiem, który informuje nas o przeprowadzeniu sterylizacji danych narzędzi jest pasek obecny na każdym pakiecie. Torebki posiadają najczęściej w lewym górnym roku oznaczenie Steam i pasek, który przed sterylizacją ma inny kolor niż po przeprowadzeniu procesu. Przed procesem pasek najczęściej jest różowy, po procesie zmienia barwę na brązową/siwą/czarną – w zależności od rodzaju pakietu. Oznaczenie Steam to symbol właściwy dla wykonywania sterylizacji parowej. Dla porównania, symbol EO oznacza wykonanie sterylizacji chemicznej. Jeśli mamy wątpliwość poprośmy personel o pokazanie torebki pakietowej niewysterylizowanej i wówczas najłatwiej dokonać nam porównania.

Jakie zasady właściwej sterylizacji narzędzi?

Wszystkie instrumenty, akcesoria powinny być rozpakowywane dopiero w naszej obecności z jednorazowych specjalnych pakietów. Poza omówioną zmianą zabarwienia pola Steam, pakiet powinien zawierać obowiązkowo datę sterylizacji.

Jak rozpoznać wysterylizowane narzędzia? Dodatkowe paski kontrolne

Najczęściej dodatkowo przy sterylizacji pakietów w autoklawie stosuje się specjalne paski, karteczki, które wkłada się w pakiet. Są to tzw. testy chemiczne w różnych klasach, od 1 do 6. Testy chemicznej kontroli informują nas o prawidłowości przeprowadzenia procesu, czy osiągnięte zostały wszystkie zmienne krytyczne w cyklu, czy założenia procesu zostały zrealizowane np.: temperatura, ciśnienie, czas. Wszelkie niedopuszczalne wartości odchyleń od normy, powodują że test chemiczny nie zmienia swojej barwy i sterylizacja okazuje się być nieskuteczną. Najbardziej rygorystyczne są to testy klasy 6, które mogą służyć kontroli pakietu jak i wsadu.

Zobacz także: