YESON

Jak przeprowadza się dezynfekcję narzędzi i przyborów fryzjerskich?

Jak przeprowadza się dezynfekcję narzędzi i przyborów fryzjerskich i dlaczego należy przeprowadzać proces dezynfekcji w salonach fryzjerskich?

Dezynfekcja w salonie fryzjerskim, a także sterylizacja – jako wyższy poziom wyzbywania z przedmiotów mikroorganizmów, są koniecznymi procesami, które sprawiają, że zdrowie oraz życie klientów i personelu nie jest narażone na ryzyko chorób. Na skórze głowy oraz na włosach znajdują się u każdego człowieka różnorodne zanieczyszczenia. Mogą również mieć miejsce różne zmiany dermatologiczne, które są wyrazem chorób bakteryjnych, grzybicznych czy pasożytniczych. Tego typu zmiany często na pierwszy rzut oka są niewidoczne. Niemniej jednak brak dezynfekcji narzędzi po kliencie salonu fryzjerskiego spowoduje przeniesienie się mikroorganizmów „z głowy na głowę”. Każdy upadek przyborów fryzjerskich na podłogę to również konieczność dezynfekcji.

Dodatkowo w salonie fryzjerskim może dojść do przerwania ciągłości tkanki ludzkiej i kontaktu z płynami ustrojowymi, np.: na skutek zranienia nożyczkami, maszynką czy brzytwą. W takiej sytuacji narzędzia powinny bezwzględnie podlegać sterylizacji. Dezynfekcja narzędzi i przyborów fryzjerskich w tym przypadku nie jest wystarczająco skuteczna.

Jakie narzędzia i przybory fryzjerskie powinny podlegać dezynfekcji?

W każdym salonie fryzjerskim dezynfekcji powinny podlegać m.in.: grzebienie i szczotki, lokówki, suszarki, prostownice, karbownice, wałki, spinki. Narzędzia, przy których ryzyko przerwania ciągłości skory jest duże, należy poddać sterylizacji. Są nimi m.in.: nożyczki, brzytwy, degażówki, ostrza i nakładki do maszynek fryzjerskich.

Jak przeprowadza się dezynfekcję narzędzi i przyborów fryzjerskich? Jak wygląda procedura dezynfekcji w salonie fryzjerskim

Procedura dezynfekcji przedmiotów w każdym salonie fryzjerskim to następujące kroki:

1. Oczyszczenie narzędzi fryzjerskich z wszelkich zabrudzeń. Można w tym kroku wykorzystać bardzo funkcjonalne urządzenie jakim jest myjka ultradźwiękowa;

2. Napełnienie wanienki do dezynfekcji wodą;

3. Dodanie środka dezynfekującego, w proporcjach zgodnych z instruktażem producenta. Musimy bowiem zachować odpowiednie stężenie preparatu;

4. Umieszczenie narzędzi fryzjerskich w roztworze, należy je całkowicie zanurzyć;

5. Pozostawienie narzędzi fryzjerskich w roztworze i odczekanie przez odpowiedni przedział czasu – zgodnie z instrukcją;

6. Wypłukanie narzędzi pod bieżącą wodą;

7. W razie konieczności – poddanie narzędzi sterylizacji.

Jakie mamy do wyboru preparaty do dezynfekcji narzędzi fryzjerskich?

Preparaty do dezynfekcji mogą przybierać różną postać. Mogą to być płyny, koncentraty, pianki, spraye, chusteczki itp. Najważniejsze, aby preparaty miały szerokie spectrum działania. Roztwór należy wymieniać codziennie, a także wtedy, gdy uległ mocnemu zabrudzeniu. Do sterylizacji w salonach fryzjerskich służą autoklawy.

Inne ważne zasady związane z czystością, dezynfekcją i sterylizacją w salonie fryzjerskim

Należy pamiętać o tym, aby w każdym salonie wydzielić odrębne miejsca dla poszczególnych czynności, również dla przechowywania preparatów i środków dezynfekujących. Przechowujemy je w oryginalnych opakowaniach lub zastępczych, ale odpowiednio oznakowanych. Narzędzia fryzjerskie czyste, po dezynfekcji również należy przechowywać w odpowiednim, wyodrębnionym do tego miejscu, tzw. strefie czystej.

Zobacz także: