YESON

Jakie są wymogi sanepidu do salonu kosmetycznego?

Jakie są wymogi sanepidu do salonu kosmetycznego? Dlaczego są one tak ważne?

Salony kosmetyczne to miejsca, które poddane są określonym normom, wytycznym i przepisom, tak aby zagwarantować bezpieczeństwo ich funkcjonowania dla zdrowia i życia klientów, jak i personelu. W salonach kosmetycznych istnieje wysokie ryzyko przenoszenia zakażeń wszelkimi mikroorganizmami chorobotwórczymi – grzybicami, wirusami krwiopochodnymi, pasożytami itp.

Salon kosmetyczny – pomimo, iż jest miejscem dbania o estetykę wyglądu zewnętrznego – należy w tym zakresie traktować na równi z gabinetem zabiegowym. W salonie kosmetycznym może dojść do sytuacji naruszenia ciągłości tkanek, kontaktu z płynami ustrojowymi. Nawet mikro uszkodzenia, skaleczenia, otarcia mogą wywołać zakaźnie.

Wszystko to sprawia, że salon kosmetyczny podlega ustawowym wytycznym sanitarno-technicznym oraz sanitarno-porządkowym. Nadzór nad salonami kosmetycznymi sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, z kolei bieżący dozór oraz interwencyjny to zadanie powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Co warto wiedzieć przed otwarciem salonu kosmetycznego?

Otwarcie salonu wymaga każdorazowo odbioru sanepidu. Należy wpierw złożyć wniosek zgłoszeniowy w placówce Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem działalności. Kontrola sanepidu może mieć charakter zapowiedziany – poprzez pisemne wyznaczenie terminu inspekcji lub charakter interwencyjny, niespodziewany.

Rozpoczęcie działalności kosmetycznej i uzyskanie akceptu sanepidu to również posiadanie stosownych dokumentów jak m.in.: prawo własności czy użytkowania lokalu, protokoły odbiorów kominiarskich i wentylacyjnych, protokoły odbiorów technicznych np.: klimatyzacji, książeczki sanepidu wszystkich pracowników salonu i inne.

Bardzo istotnym – z punktu widzenia sanepidu – jest także posiadanie wydzielonych miejsc dla określonych funkcjonalności. I tak, salon kosmetyczny powinien mieć odrębne miejsce do: przeprowadzania zabiegów, przechowywania odzieży, przechowywania narzędzi i materiałów, zaplecze kuchenne, pokój socjalny, łazienkę.

Jakie są wymogi sanepidu do salonu kosmetycznego w zakresie procesów dezynfekcji i sterylizacji?

W salonach kosmetycznych wszystkie akcesoria wielokrotnego użytku powinny zostać poddane procesom sterylizacji. Najlepszą i najskuteczniejszą metodą sterylizacji w tym zakresie jest sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu. Dokonuje się jej w urządzeniach typu autoklawy. Salon kosmetyczny powinien posiadać autoklaw. Nie ma obowiązku jego rejestracji w sanepidzie, ale warto powiadomić ten organ o jego zakupie i wykonać wszystkie należyte testy zalecone przez sanepid.

Salon kosmetyczny ma obowiązek dokumentowania i archiwizacji wyników procesów sterylizacyjnych. Należy w tym zakresie stosować wydruki z autoklawu, testy fizyczne zmian ubarwienia pakietów, testy chemiczne do każdego z pakietów, a także odpowiednie testy biologiczne – wykonywane w określonych odstępach czasowych.

Sprawdź także: