YESON

Sterylizacja w autoklawie krok po kroku

Sterylizacja w autoklawie krok po kroku, czyli na początek jaka klasa autoklawu i jaki odpowiedni jego wsad

Autoklaw to urządzenie wykorzystujące działanie pary wodnej do procesu sterylizacji. Dostępne na rynku są autoklawy trzech klas: N, S i B, różniące się możliwościami oraz rodzajem wsadu.

Najniższą klasą autoklawu jest kategoria N. Ten autoklaw nie posiada pompy próżniowej i można w nim wyjaławiać wyłącznie lite narzędzia, nie wgłębione, ani nie porowate. Autoklaw tej klasy nie może być także wykorzystany do przeprowadzenia sterylizacji w pakietach, z uwagi na niedoskonały system suszenia materiałów pakowanych. Pośrednia klasa autoklawów to S. W tych autoklawach można sterylizować większość narzędzi, za wyjątkiem tych o kapilarnej budowie. Autoklaw wyposażony jest już w pompę próżniową do usuwania powietrza z komory, ale jest to pompa jednostopniowa, czyli mniej skuteczna niż w autoklawach klasy najwyższej.

Autoklawy medyczne, czyli klasy N to najwyższa klasa autoklawów z pompą frakcjonowaną. Wykorzystywane są do sterylizacji wszystkich zapakowanych i niezapakowanych przedmiotów, niezależnie od ich rodzaju i złożoności.

Sterylizacja w autoklawie – krok 1

Pierwszym etapem w procesie sterylizacji jest mycie i dezynfekcja przedmiotów. Wszystkie akcesoria i instrumenty muszą być oczyszczone z pozostałości organicznych i nieorganicznych. Następnie zdezynfekowane w odpowiednim preparacie. Często na tym etapie stosuje się mechaniczne czyszczenie i proces dezynfekcji z użyciem tzw. myjki ultradźwiękowej, wykorzystującej fale wysokiej częstotliwości, drgania i w konsekwencji proces fizycznej kawitacji.

Sterylizacja w autoklawie – krok 2

Precyzyjnie wyczyszczone i zdezynfekowane narzędzia i przedmioty należy odpowiednio spakować i przygotować pakiety do sterylizacji. Do pakietów wkładamy wyłącznie suche narzędzia. Używamy do tego dedykowanych do autoklawu torebek i rękawów papierowo-foliowych. Torebki posiadają wzmocnione konstrukcyjnie zamknięcie, rękawy zamykane są zaś termicznie za pomocą specjalnej zgrzewarki. Pakiety nie powinny być przepełnione, aby uniknąć ich uszkodzenia podczas sterylizacji. Ostre końcówki przedmiotów należy zabezpieczyć specjalnymi nakładkami. Do każdego pakietu wkładamy wieloparametrowy test chemiczny, którego ubarwienie wskaże skuteczność procesu sterylizacji. Należy również zwrócić uwagę na umieszczony na zgrzewie pasek, który także po skończonej sterylizacji zmienia kolor. Jest to równoznaczne z tym, czy proces sterylizacji został przeprowadzony ( pamiętajmy, że nie informuje to o jego poprawności!).

Sterylizacja w autoklawie – krok 3

Testy kontrolne należy również umieścić w samym autoklawie, według następującej zasady: na górnej i dolnej półce autoklawu, po przekątnej komory, względem siebie.

Sterylizacja w autoklawie – krok 4

Kolejnym etapem jest umieszczenie gotowych pakietów w autoklawie. Pakiety można układać jeden na drugim, ale według zasady: folia do foli, papier do papieru. Istotne jest, aby czynnik sterylizujący, czyli para wodna miała swobodny dostęp do każdego z pakietów. Pakowność komory autoklawu dokładnie określona jest przez producenta autoklawu w parametrach technicznych i instrukcji.

Sterylizacja w autoklawie – krok 5

Teraz mamy do czynienia z właściwą sterylizacją. Obsługa autoklawu jest dość intuicyjna i polega na wybraniu właściwego programu sterylizacji.

Sterylizacja w autoklawie – krok 6

Po zakończonym programie sterylizacyjnym, następuje osuszenie pakietów w autoklawie, a po wyjęciu ostudzenie wysterylizowanych pakietów do temperatury pokojowej. W pakietach narzędzia przechowywane są do czasu ich użycia.

Sterylizacja w autoklawie – krok 7

Ostatnim krokiem jest skompletowanie wymaganej dla potrzeb kontrolnych dokumentacji. Wyniki testów kontrolnych sterylizacji muszą zostać zarchiwizowane. Pakiety odpowiednio oznaczone numerem procesu sterylizacji.

Zobacz także: