YESON

Ile bar w autoklawie?

Bar jest to jednostka pomiaru ciśnienia. Autoklaw jest z kolei urządzeniem technicznym temperaturowo-ciśnieniowym, które wykorzystuje oba czynniki w procesie skutecznej sterylizacji przedmiotów. Autoklaw to więc sterylizator ciśnieniowo-parowy, a czynnikiem sterylizującym jest nasycona para wodna o odpowiedniej temperaturze. Dodatkowo dobrej jakości autoklaw posiada tzw. pompę próżniową, która usuwa z komory sterylizacyjnej wszelkie powietrze, tak aby w warunkach próżni działanie nasyconej pary wodnej było jeszcze skuteczniejsze i przyśpieszone czasowo.

Jak działa mechanizm sterylizacji w autoklawach?

Woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza. W autoklawach temperatura wrzenia wody wzrasta, dzięki odpowiedniemu poziomowi ciśnienia. Wytwarza się wspomniana nasycona para wodna, która penetruje powierzchnię sterylizowanych przedmiotów, wyjaławiając ich powierzchnię.

Jaka temperatura i ciśnienie powinna jest koniczne dla zapewnienia skuteczności procesu sterylizacji?

Temperatura, ciśnienie oraz czas stanowią w procesie sterylizacji parametry krytyczne dla procesu biobójczego i ich właściwe wielkości warunkują uzyskanie prawidłowego efektu końcowego.

W autoklawie parowym wskazania temperatury i pozyskania jej wielkości prawidłowej to informacja o właściwej jakości czynnika sterylizującego, czyli o pozyskaniu pary nasyconej, a nie pary tzw. mokrej czy pary przegrzanej – bo ich możliwości bakterio-, wirusobójcze są zdecydowanie inne, od pożądanych w autoklawie.

W autoklawie prawidłowa temperatura to przedział 121 do 134 stopni Celsjusza, które osiągane są przy określonych barach ciśnienia. Minimalny czas do usunięcia mikroorganizmów to około 5 minut dla temperatury 134 stopni, osiąganej przy ciśnieniu 2,1 bar. Przy 15 minutach sterylizacji, temperatura może być nisza – 121 stopni Celsjusza, osiągana przy ciśnieniu równym 1,1 bara .

Producenci autoklawów stosują jednak w praktyce czasy działania urządzeń dłuższe, dla większej pewności skuteczności sterylizacji. Najkrótsze cykle sterylizacyjne w autoklawach to cykle 15-minutowe.

Ile bar w autoklawie? Jakie zależności występują pomiędzy odczytem temperatury i ciśnienia w barach?

Zależność miedzy temperaturą a ciśnieniem wyrażonym w barach jest następująca:

– temp. 92 stopni Celsjusza to ciśnienie 0,75 bara (podciśnienie – 0,25 bara);

– temp. 100 stopni Celsjusz, to ciśnienie 1,0 bara (nadciśnienie – 0,0 bara);

– temp. 121 stopni Celsjusza, to ciśnienie 2,0 bara (nadciśnienie – 1,0 bara);

– temp. 134 stopni Celsjusza, to ciśnienie 3,0 bara (nadciśnienie – 2,0 bara);

– temp. 145 stopni Clesjusza, to ciśnienie 4,0 bara (nadciśnienie – 3,0 bara).

Brak powyższych zależności w autoklawie byłoby sygnałem o braku pary nasyconej (czyli wspomnianej już pary wodnej o temperaturze i ciśnieniu odpowiadającym krzywej parowania wody, tj. pary w stanie równowagi pomiędzy skraplaniem a parowaniem).

Sprawdź również: