YESON

Ile mogą leżeć wysterylizowane narzędzia?

Większość wysterylizowanych narzędzi może leżeć przez około 3 miesiące – należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że jest to czas uśredniony. Aby dokładnie określić pewnego rodzaju datę ważności wyrobów, warto posłużyć się opracowaniem stworzonym przez ekspertów, zaakceptowanym przez Państwowy Zakład Higieny. Naukowcy wskazują, że czas przechowywania może być krótszy lub dłuższy od tego podanego powyżej w zależności od kilku czynników:

– typu opakowania i sposobu jego zamykania

– sposobu, w jaki narzędzia są pakowane

– warunków transportu i przechowywania narzędzi

– zaleceń producenta opakowania pod względem sterylizacji i przechowywania narzędzi.

Opracowano bardzo dokładną skalę punktową, której przypisuje się określone wartości dla każdego z wyżej wymienionych podpunktów, następnie się je sumuje i w ten sposób uzyskuje się dokładny czas przydatności do przechowywania.

Najkrócej mogą leżeć narzędzia zapakowane w papierowe opakowania, przechowywane na przykład na korytarzu, czy w pokoju zabiegowym, ponieważ mogą leżeć dosyć krótko, nawet od 24 godzin do tygodnia. Łączna wartość zsumowanych punktów powyżej 750 (według opracowania PZH) pozwala na składowanie jałowych narzędzi nawet przez 5 lat.

Zadbaj o odpowiedni sposób przechowywania narzędzi

Wysterylizowane narzędzia można przechowywać przez kilka miesięcy – warto jednak zadbać o to, aby były składowane w miejscu do tego przeznaczonym. Powinny to być wyodrębnione miejsca z dala od źródeł wilgoci, czy ciepła. Może to być szafa, czy szuflada, które powinny być szczelnie zamykane bez możliwości osadzania się wewnątrz wilgoci. W placówkach medycznych mogą to być osobne pomieszczenia, ale w gabinetach stomatologicznych, czy w salonach beauty w zupełności wystarczy szafka lub szuflada. Stosując się do powyższych zasad mamy pewność, że narzędzia będą nadawały się do korzystania w sposób bezpieczny dla pacjentów i klientów, ponieważ w przypadku zalania, czy zawilgocenia pakietów, należy poddać je sterylizacji po raz kolejny.

Czy można wydłużyć czas przeznaczony na przechowywanie wysterylizowanych narzędzi?

W odniesieniu do wspomnianego wyżej opracowania Państwowego Zakładu Higieny warto zwrócić uwagę na to, że wysterylizowane narzędzia mogą leżeć dłużej, niż uśredniony czas 3 miesięcy. Wystarczy zadbać o właściwy sposób przeprowadzania sterylizacji, jak również o rodzaj opakowania. Przykładowo papierowo zapakowane narzędzia można włożyć do czystej torebki foliowej, która będzie dodatkową barierą dla drobnoustrojów. To samo dotyczy miejsca ich składowania. Zamknięta, szczelna szafa to obecnie minimum – w wielu placówkach medycznych wyodrębnia się tzw. magazyny sterylne z odpowiednią wentylacją, które są wyraźnie odgraniczone od miejsca wykonywania pracy stałej. Dzięki powyższym wskazówkom wydłużamy czas przechowywania wyjałowionych narzędzi.

Dowiedź się więcej oraz zobacz podobne produkty: