YESON

Jak sprawdzić autoklaw?

W placówkach medycznych i gabinetach kosmetycznych autoklaw odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie sterylizacji wykorzystywanych narzędzi. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie tylko typ i specyfikacja urządzenia jest istotna, ale także to, aby działało prawidłowo. Wpływa to bezpośrednio na stopień wyjałowienia poszczególnych elementów. Czyste narzędzia to bezpieczeństwo pacjentów i klientów, dlatego na ten aspekt pracy urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę. Oczywiście każdorazowo należy sprawdzać autoklaw pod względem technicznym – czy nie brakuje w nim wody destylowanej lub czy uszkodzeniu nie uległy drzwiczki. Istotne jest wykorzystywanie testów sprawdzających efektywność przeprowadzanych procesów sterylizacyjnych – tę kwestię szerzej poruszamy w najnowszym artykule.

Odczynniki chemiczne do testowania

Do sprawdzania autoklawu powszechnie wykorzystuje się testy chemiczne, które są bardzo łatwe w obsłudze. Istota ich działania polega na zmianie koloru pod wpływem gorącej pary, co sygnalizuje nam, że urządzenie efektownie przeprowadza procesy sterylizacji. Aby wykorzystać odczynnik, należy dokładnie zapoznać się ze wskazaniami producenta w tym zakresie. Jednak najczęściej zaleca się, aby umieścić dwie próbki – jedną kontrolną i jedną badawczą w miejscach, gdzie procesy wyjaławiania przebiegają najmniej efektywnie. Dwa nierozpakowane testy powinno się umieszczać po przekątnej. Jeden z lewego brzegu górnej półki, drugi na dolnej półce po prawej stronie, najlepiej jak najbliżej drzwiczek. Istnieją również próbniki, które umieszcza się wewnątrz pakietów sterylizacyjnych. W obu przypadkach należy ustawić używane przez nas parametry sterylizacji, a po jej zakończeniu porównać wynik z informacjami naniesionymi na opakowaniu testu przez producenta.

Testy biologiczne

Poprawne działanie autoklawu możemy ocenić także dzięki testom biologicznym. Różnią się one czasem inkubacji oraz formą próbki. Powszechnie wykorzystuje się bakterię Gram-dodatnią Geobacillus stearothermophilus, reagującą na określony zakres temperatur. Zmiana koloru próbki i/lub jej zmętnienie oznacza, że proces sterylizacji przebiega prawidłowo.

Jak często wykonać sprawdzanie autoklawu?

Stan techniczny autoklawu warto jest oceniać każdorazowo przed przystąpieniem do sterylizacji narzędzi. W przypadku testów chemicznych oraz biologicznych zaleca się wykonywanie ich co najmniej raz w tygodniu. Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna może jednak określić przeprowadzenie testowania rzadziej, na przykład raz na miesiąc lub kwartał, w zależności od specyfikacji miejsca, czy urządzenia. Ponadto wielu specjalistów zaznacza, że należy sprawdzić urządzenie w przypadku zmiany programów, po dokonanej naprawie, a także w przypadku zmiany osoby, która została wyznaczona do obsługi autoklawu. Wspomniane procesy testowania są niezbędne podczas kontroli sanepidu, w wielu przypadkach wymagane jest także dostarczenie do laboratorium wykorzystanych próbek testowych. Pamiętajmy, że sprawnie działające urządzenia to dobrze wyjałowione narzędzia, które przeznaczone są do bezpośredniego kontaktu z tkankami ludzkimi, ponieważ w ten sposób ogranicza się rozprzestrzenianie szkodliwych chorób zakaźnych.

Zobacz również inne wpisy: