YESON

Jak przygotować narzędzia do dezynfekcji?

Jak przygotować narzędzia do dezynfekcji? Czyli jakie etapy są konieczne, aby proces zakończyć sukcesem?

Dezynfekcja narzędzi to proces niszczenia drobnoustrojów. Należy jednak zauważyć, że dezynfekcja narzędzi wyzbywa się drobnoustrojów, ale w ich wegetatywnej formie. Dezynfekcja nie zawsze sprawia, że narzędzie jest wyjałowione i usunięte zostały formy przetrwalnikowe mikroorganizmów. Gwarantem takiego stanu rzeczy jest dopiero proces sterylizacji narzędzi. Dezynfekcja jest jednak bardzo ważna, jest to etap wstępny do późniejszej sterylizacji kluczowych instrumentów. W wybranych przypadkach proces dezynfekcji jest wystarczający.

Skuteczna dezynfekcja to dokładnie przygotowane i precyzyjnie wykonane etapy

Na początek narzędzia podlegające dezynfekcji muszą zostać precyzyjnie oczyszczone i umyte. W wielu przypadkach powinny zostać rozebrane na części pierwsze, tak aby umożliwić ich umycie nawet w trudnodostępnych miejscach i zakamarkach. Kolejny etap przed właściwą dezynfekcją to mycie, oczyszczenie narzędzi z wszelkich zanieczyszczeń, płynów ustrojowych itp. Oczyszczanie narzędzi do dezynfekcji można przeprowadzić manualnie albo też z użyciem bardzo komfortowej myjki ultradźwiękowej.

Jak działa myjka ultradźwiękowa w procesie dezynfekcji narzędzi?

Myjka ultradźwiękowa wykorzystuje generację fal ultradźwiękowych do powstania mikro pęcherzyków powietrza w płynie wypełniającym komorę myjki. W wyniku tego dochodzi do tzw. procesu kawitacji, czyli eksplodowania pęcherzyków blisko zabrudzonej powierzchni przedmiotu. Tworzą się tzw. fale ciśnieniowe w wyniku gwałtownej przemiany z fazy ciekłej w gazową pod wpływem zmniejszonego ciśnienia. Zabrudzenie rozpada się i odłącza od czyszczonej powierzchni. Jest to bardzo precyzyjne mycie narzędzi.

Skuteczna dezynfekcja jako efekt właściwie dobranego preparatu dezynfekującego

Pamiętajmy, aby kierować się przy wyborze płynu dezynfekującego zaleceniami producenta narzędzi. Zastosowane roztwory dezynfekujące nie powinny powodować zniszczenia powierzchni narzędzi. Jego zakres działania powinien być kompleksowy i obejmować jak najszerszy możliwie zakres, np.: bakterie, grzyby, wirusy i spory. Czas trwania dezynfekcji nie powinien być zbyt wydłużony, tak aby nie pozwolić mikroorganizmom do uodpornienia się na preparat. Preparat dezynfekujący powinien posiadać wszelkie pozytywne opinie Państwowego Zakładu Higieny. Jego zastosowanie nie może powodować korozji metalu i nadawać się do powierzchni zarówno z metalu, szkła, porcelany, tworzyw sztucznych i gumy.

Jak przygotować narzędzia do dezynfekcji? Czyli ostatni kluczowy krok

Narzędzia do dezynfekcji należy zanurzyć w całości w płynie dezynfekującym. Najczęściej wkładamy je do naczyń, wanienek metalowych czy szklanych. Moczymy narzędzia przez wskazany w instrukcji czas. Zwróćmy uwagę, aby podczas zanurzenia nie tworzyły się żadne bańki powietrza w preparacie. Po właściwym czasie ekspozycji wyjmujemy narzędzia z preparatu – najlepiej sitkiem. Końcowy krok to dokładne wypłukanie narzędzi – najlepiej wodą demineralizowaną.

Zobacz również:

Jak przygotować narzędzia do sterylizacji? Wieloetapowość procesu sterylizacji

Jak dezynfekować frezy?

Czym sterylizować narzędzia do paznokci?

Czy autoklaw trzeba zgłosić do sanepidu?