YESON

Czego nie wolno sterylizować?

Czego nie wolno sterylizować? Na początek, czym jest proces sterylizacji i jaka jest jego rola?

Sterylizacja jest procesem wyjałowienia danego przedmiotu, czyli wyzbycia go z wszelkich form mikroorganizmów i drobnoustrojów, zarówno w formie wegetatywnej jak i przetrwalnikowej. Zastanawiać nas może pytanie, czy wszystko może podlegać procesowi sterylizacji, czy może są jakieś ograniczenia?

Czego nie wolno sterylizować?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy pokrótce poznać różne metody i techniki sterylizacji. Bo to przede wszystkich wybór techniki sterylizacji determinuje listę tego, czego nie wolno sterylizować daną metodą.

Czego nie wolno sterylizować a wybór techniki sterylizacji – najważniejsze grupy

Wśród metod sterylizacji możemy wyodrębnić następujące grupy:

 • Sterylizacja termiczna:
   sterylizacja parą wodną pod ciśnieniem
  1. wyżarzanie lub spalaniem
  1. UHT
 • Sterylizacja przez sączenie membranowe
 • Sterylizacja gazami
   tlenkiem etylenu
  1. formaldehydem
  1. ozonem
 • Sterylizacja roztworami środków chemicznych
   aldehydu glutarowego
  1. kwasu nadoctowego
 • Sterylizacja promieniowaniem
   UV
  1. jonizującym

Czego nie wolno sterylizować? Kilka istotnych przykładów

Tak, jak wspomnieliśmy wybór metody sterylizacji rzutuje na to co może podlegać procesowi. W przypadku sterylizacji termicznej, przedmioty wrażliwe na wysokie pułapy temperatur nie mogą podlegać takiej sterylizacji. Warto zauważyć, że wiele urządzeń typu autoklawy do sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem oferują programy o obniżonej temperaturze oddziaływania dla wrażliwych przedmiotów. Wydłuża się wówczas cykl sterylizacji.

Sterylizacja gazami czy roztworami chemicznymi to szczególne formy sterylizacji, gdzie niezwykle istotne są specjalne warunki ich wykonania z uwagi na niebezpieczeństwo wdychania oparów, zagrożenia dla zdrowia, szkodliwość dla skóry, oczu, błon śluzowych (np. tlenek etylenu, aldehyd glutarowy). Sterylizacja ozonem z kolei nie może dotyczyć materiałów wrażliwych na niego np.: polipropylen, lateks oraz wymagających dłuższego czasu sterylizacji, jak np.: materiały porowate. Wiemy, już ogólnie czego nie wolno sterylizować i na co zwracać uwagę przy konkretnym wyborze metody.

Warto także wiedzieć, co sterylizujemy w autoklawie, jako bardzo popularnym urządzeniu do sterylizacji?

Zgodnie z klasyfikacją w urządzeniach tego typu mogą być sterylizowane wyroby medyczne takie jak: wsady lite, małe przedmioty porowate, małe wsady porowate, pełne wsady porowate, proste przedmioty wgłębione, przedmioty z wąskim prześwitem, opakowania wielokrotne, które mogą być nieopakowane lub opakowane. W niższych klasach autoklawu, tj.: S i N – warto dokładnie kierować się wskazaniami producenta, odnośnie tego czego nie wolno sterylizować. Bowiem tu z uwagi na niższą klasę występują pewne ograniczenia.

Zobacz także: