YESON

Sterylizacja narzędzi w szpitalu

Sterylizacja narzędzi w szpitalu to wymóg, który nałożony jest na placówki szpitalne „odgórnie” przepisami prawa. Sterylizacja narzędzi w szpitalu wymaga wielu obostrzeń, bowiem przestrzeganie zasad utrzymania higieny i sterylizacji instrumentów medycznych rzutuje bezpośrednio na życie i zdrowie pacjentów oraz personelu. Przepisy prawa, które wprost mówią o procesach sterylizacji narzędzi w szpitalu to Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739).W tym akcie prawnym m.in. znajdziemy wytyczne dotyczące obowiązkowego podziału pomieszczeń szpitala na strefy, co umożliwia bezpieczną i skuteczną dezynfekcję, a także sterylizację narzędzi chirurgicznych, bielizny operacyjnej, wszelkich materiałów opatrunkowych.

Podział stref w szpitalu w związku ze sterylizacją narzędzi w szpitalu

W szpitalu konieczne jest wyznaczenie strefy brudnej, czystej i sterylnej (jałowej). Wszystko w ramach wyznaczonych pomieszczeń zwanych Centralną Sterylizatornią. Dodatkowo ruch pomiędzy nimi odbywa się przejściami zabezpieczonymi śluzą wraz z użyciem w trakcie przemieszczania odpowiednich urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji.

Jak działają strefy sterylizacji narzędzi w szpitalu?

Cała organizacja ruchu i przemieszczania się materiałów, akcesoriów i narzędzi medycznych w szpitalu odbywa się kolejno od strefy brudnej począwszy, przez czystą do sterylnej. Zawsze i wyłącznie w tym kierunku. Pomiędzy nimi znajdują się wspomniane już śluzy umywalkowo-fartuchowe.

Czym jest strefa brudna w Centralnej Sterylizatorni placówki szpitalnej?

W strefie brudnej odbierane są wszelkie akcesoria, następuje ich odpowiednia segregacja i sortowanie, a następnie podejmowany jest proces dezynfekcji wstępnej i właściwej. Pamiętajmy, że dezynfekcja i sterylizacja narzędzi w szpitalu dotyczy nie tylko narzędzi chirurgicznych, aparatury medycznej, ale też wózków, elementów transportowych, czy innych pomocniczych instrumentów.

Czym jest strefa czysta w szpitalu?

Strefa czysta to przede wszystkim kompletowanie zestawów narzędzi i instrumentów medycznych, opatrunków i innych niezbędników koniecznych na Bloku Operacyjnym i w Oddziałach Szpitalu. To tutaj dokonują się procesy sterylizacji narzędzi w szpitalu. Opatrunki są pakietowane, zapasy przechowywane, występuje stanowisko zgrzewania specjalnych rękawów papierowo-foliowych do pakietowania oraz urządzenia do sterylizacji, wyjaławiania narzędzi typu: autoklawy medyczne.

Strefa sterylna w szpitalu jako etap narzędzi w procesie sterylizacji w szpitalu

W strefie sterylnej następuje wyładowanie gotowych, jałowych narzędzi ze sterylizatorów i następne ich wydawanie zgodnie z potrzebami Oddziałów Szpitala.

Metody sterylizacji narzędzi w szpitalu

Sterylizację narzędzi w szpitalach przeprowadza się najczęściej z użyciem jednej z metod:

  • para wodna pod ciśnieniem – w specjalnych urządzeniach typu autoklaw
  • sterylizacja niskotemperaturowa tlenkiem etylenu
  • sterylizacja niskotemperaturowa formaldehydem

Zobacz również: