YESON

Jak zrobić test Bowie Dicka?

Sterylizacja jest procesem niezbędnym w każdym gabinecie medycznym, kosmetycznym, szeroko rozumianej estetyki itp. Wszędzie tam gdzie występuje ryzyko zakażeń mikroorganizmami i patogenami. Urządzeniem niezbędnym do skutecznej sterylizacji jest autoklaw. Jako urządzenie techniczne podlega ono jednak testom, tak aby mieć gwarancję prawidłowości procesu. Test Bowie Dicka to wymóg normy EN 13060 dla wszystkich cykli przeprowadzanych w autoklawach. Jest to test dla sprawdzenia poprawności działania autoklawu. Test weryfikuje:

– czy powietrze z komory jest odpowiednio odprowadzane; skuteczność próżni wstępnej

– czy skuteczna jest penetracja parą wodną, zwłaszcza porowatych wsadów oraz wszelkich wgłębień

– czy wartości temperatury i ciśnienia pary nasyconej podczas fazy sterylizacji są prawidłowe

Kiedy należy przeprowadzić test Bowie Dicka?

Test ten można wykonać w dowolnym momencie. Wskazane jest jego użycie zwłaszcza w sytuacji pierwszego rozruchu autoklawu po naprawie, konserwacji czy dłuższym przestoju.

Jak wygląda test Bowie Dicka?

Popularne testy Bowie Dicka to pakiety testowe, które składają się z karty z substancją testową (chemiczną), która ma postać folii termoczułej. Jest ona z kolei opakowana arkuszami papieru, laminatu i pianki gumowej. Tego typu budowa testu symuluje warunki krytyczne i pozwala stwierdzić czy para wodna dociera do testowej substancji w sposób skuteczny, zachowując odpowiednie parametry gwarantujące sukces sterylizacji. Folia termoczuła testu Bowie Dicka jest wrażliwa na działanie czynników autoklawu. Zmienia ona kolor pod wpływem określonych parametrów nasyconej pary wodnej. Jeśli autoklaw działa prawidłowo to nastąpi zmiana koloru testu na wskazany przez producenta w instrukcji. Zmiana koloru testu Bowie Dicka jest równoważna ze skutecznym i jednorodnym przeprowadzeniem sterylizacji porowatych pakietów. Zmieniony kolor musi być jednak jednolity, bez jakichkolwiek plam, przebarwień.

Jak przeprowadzić test Bowie Dicka w autoklawie? Kolejne kroki działania

W celu przeprowadzenia testu Bowie Dicka należy kolejno:

  1. Wykonać test próżniowy
  2. Test Bowie Dicka umieścić w komorze autoklawu bez żadnego innego wsadu – centralnie, na dolnym poziomie komory autoklawu
  3. Wybrać odpowiedni program w autoklawie do przeprowadzania testu Bowie Dicka – jest to pełny cykl sterylizacji, np.: temperatura 134 stopni Celsjusza przy ciśnieniu 2,1 atm., w czasie trwania około 3,5 godziny)
  4. Po zakończeniu cyklu ostudzić pakiet testowy
  5. Otworzyć pakiet i odczytać wynik, czyli sprawdzić czy zmiana koloru nastąpiła równomiernie, z tą samą intensywnością i na całej powierzchni (na środku, na krawędziach)
  6. Porównać wynik zmiany koloru z przedstawioną na nośniku interpretacyjnym

Zobacz również: