YESON

Jak sterylizować podłoża hodowlane?

Podłoża hodowlane są niezwykle istotnym elementem codziennej pracy w laboratoriach mikrobiologicznych, gdzie przeprowadza się analizy związane między innymi z chorobotwórczymi drobnoustrojami, oceniając je pod względem makro- jak i mikroskopowym, ale także pod względem molekularnym. Niezbędne są one do przeprowadzania hodowli bakterii, czy grzybów, nierzadko także linii komórkowych, co ma istotne znaczenie w badaniach związanych z badaniami nad nowotworami. Proces ich przygotowania obejmuje przygotowanie medium, czy podłoża agarowego z dodatkiem niezbędnych dla funkcjonowania komórek pierwiastków, czyli węgla, siarki, azotu, potasu, wodoru oraz tlenu. Należy zaznaczyć, że podłoża hodowlane prowadzone są selektywnie. Oznacza to, że prowadzi się na nich hodowlę jedynie tych organizmów, które mają być poddane analizom. Istotne jest zatem pozbycie się wszelkich innych drobnoustrojów z przygotowanej bazy do hodowli, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do skażenia próbek, a tym samym zupełnemu zafałszowaniu wyników. Przydatna okazuje się tutaj sterylizacja, głównie w autoklawach, która niszczy wszelkie formy bakterii i grzybów, likwiduje również wirusy. Zatem wspomnianych urządzeń nie może zabraknąć w ośrodkach leczniczych i badawczych, gdzie prowadzi się diagnostykę medyczną, jak i analizy związane z badaniem leków, a nawet te w zakresie rolnictwa.

Czy każde podłoże nadaje się do sterylizacji termicznej?

Większość pożywek hodowlanych nadaje się do sterylizacji w autoklawach – jest to najprostszy i najskuteczniejszy sposób wyjaławiania preparatów. Należy jednak zaznaczyć, że niektóre z nich są bardzo wrażliwe na czynnik temperaturowy. Dobrym przykładem są tutaj badania nad enterobakteriami, czyli Gram-ujemnymi bakteriami bytującymi w jelitach, odpowiadającymi za przemiany chemiczne glukozy. W tym przypadku do pożywek dodaje się zieleń brylantową. Tak przygotowane próbki powinno się jedynie pasteryzować i odstawić w chłodne, ciemne miejsce. W pozostałych przypadkach można z powodzeniem stosować sterylizację w autoklawie. W niektórych przypadkach stosuje się także metodę filtracyjną – wtedy przygotowany roztwór przepuszcza się przez sterylną membranę z porami o niewielkiej średnicy, gdzie osadza się większość drobnoustrojów. Jednak ta metoda powinna być dostosowana do tego, co będzie badane, ponieważ na takiej membranie mogą zostać również składniki pożywki, na przykład dodane do niej antybiotyki.

W jakich warunkach przeprowadza się autoklawie podłoży hodowlanych?

Sterylizacja podłoży hodowlanych przeprowadzana jest celem usunięcia wszystkich drobnoustrojów, dlatego zaleca się przeprowadzanie jej minimum przez czas 15 minut w temperaturze 121°C, przy czym ten czas należy wydłużyć do 30 minut w przypadku pożywek o objętości 1000 mililitrów. Podłoża należy umieszczać na półki autoklawów, ustawić odpowiedni program i co istotne, po zakończonej sterylizacji przechowuje się je w chłodnym miejscu, z dala od dostępu światła. Otwiera się je dopiero bezpośrednio przed umieszczeniem wewnątrz mikroorganizmów.

Sprawdź również inne porady i produkty: