YESON

Jak pomyślnie zwalidować autoklaw klasy B?

Autoklawy klasy B jest najlepszym typem urządzenia służącym do sterylizacji różnego rodzaju wyrobów, które mają kontakt z tkankami ludzkimi i zwierzęcymi, czy artykułów laboratoryjnych. Cechą wyróżniającą tego rodzaju urządzenia jest funkcja próżni frakcjonowanej, która powstaje na skutek wpuszczania krótkich impulsów pary wodnej, które usuwa powietrze z wnętrza komory. Dobrym wyborem będą autoklawy klasy B z oferty marki Yeson. Posiadamy urządzenia w różnych wariantach pojemnościowych, w tym małe sterylizatory do gabinetów kosmetycznych i większe, nadające się do placówek medycznych. Wybór wysokiej klasy urządzenia to podstawa w pracy wspomnianych miejsc, jednak konieczne jest także przeprowadzenie walidacji, o której szerzej piszemy poniżej.

Czym jest walidacja?

Walidacja jest procesem technicznym polegającym na działaniu zmierzającym do tego, że wykonane procesy w określonym typie urządzeń, a także zastosowane procedury i materiały powodują uzyskanie zaplanowanych, powtarzalnych rezultatów. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia sterylizacji prowadzonej w autoklawie klasy B – wszelkie wyroby i narzędzia muszą podlegać procesom wyjaławiania w ściśle określonych warunkach, czyli temperaturze od 121 do 134 stopni Celsjusza pod ciśnieniem od 1,1 do 2,1 bara. W przeciwnym razie urządzenie może niedostatecznie dobrze usunąć szkodliwe drobnoustroje.

Jak krok po kroku wykonać walidację sterylizatorów klasy B?

Walidacja autoklawów klasy B wymaga podjęcia następujących kroków:

  • Niezbędne jest skompletowanie dokumentacji urządzenia, w tym instrukcji obsługi, certyfikatów kalibracji, schematów technicznych i innych dokumentów związanych z prowadzeniem sterylizacji za pomocą danego urządzenia.
  • Konieczne jest przejrzenie wspomnianych dokumentów tak, aby mieć pewność, że autoklaw klasy B spełnia obowiązujące wymogi, takie jak norma EN 13060 dotycząca sterylizatorów.
  • Jeżeli autoklaw jest nowy, powinien przejść walidację fabryczną. W tym celu dobrze jest skontaktować się z producentem, aby uzyskać niezbędne informacje w tym zakresie.
  • Przygotujmy plan walidacji, uwzględniający testy i procedury, którymi powinny być poddawane urządzenia. Oczywiście taki plan musi uwzględniać zalecenia producenta sterylizatora oraz obowiązujące przepisy prawne.
  • Niezwykle istotne jest przeprowadzenie testów wydajności autoklawów klasy B. Mowa tutaj o testach i prowadzonym monitoringu dotyczącym ciśnienia, temperatury, efektywności sterylizacji, jak i czasu prowadzonych procesów. Urządzenie musi spełniać każdą z wyżej wymienionych kwestii.
  • Całość procesu walidacji musi być skrupulatnie udokumentowana, wraz z uwzględnieniem wyników, wniosków oraz zaleceń.
  • Po zakończeniu walidacji autoklawu klasy B wydawane jest świadectwo walidacji, które potwierdza, że autoklaw spełnia wszelkie wymagane standardy i jest gotowy do użycia.

Przeczytaj również inne artykuły: