YESON

Dlaczego powietrze jest usuwane z autoklawu?

Autoklawy wykorzystują czynnik termiczny, a mianowicie gorącą parę wodną pod ciśnieniem, która sprawdza się do sterylizacji różnego rodzaju wyrobów. Taki czynnik doskonale penetruje wnętrza pakietów, eliminując formy wegetatywne i przetrwalnikowe drobnoustrojów, co jest niezwykle istotne zwłaszcza w przypadku narzędzi mających kontakt z ludzkimi tkankami. Aby cały proces wyjaławiania przebiegał w sposób efektywny, powietrze z wnętrza komory urządzenia musi być usunięte. Jest to ważne z uwagi na fakt, że powietrze uważane jest za izolator ciepła, co bezpośrednio wpływa na wydajność całego procesu.

Całkowita eliminacja powietrza, czyli wytworzenie próżni pozwala na działanie pary wodnej, która z kolei jest przenośnikiem źródła ciepła. W ten sposób eliminujemy także ryzyko powstawania tak zwanych „zimnych miejsc”. Dzięki temu para wodna równomiernie dociera do każdego miejsca wewnątrz autoklawu. Opcja usuwania powietrza jest jedną z najważniejszych cech współczesnych sterylizatorów. Należy mieć na uwadze, że ewentualna obecność wspomnianej mieszanki gazów może stworzyć coś na kształt poduszki powietrznej wewnątrz pakietów, gdzie para wodna nie może dotrzeć – wtedy sterylizacja jest nieskuteczna, co jest bardzo groźne dla pacjentów. Dlatego należy systematycznie monitorować stan techniczny urządzeń, co pozwoli na szybkie wyłapanie ewentualnych usterek.

W jaki sposób powietrze jest usuwane z autoklawu?

W zależności od typu autoklawu, powietrze z jego wnętrza może być usuwane dzięki jednemu z niżej wymienionych sposobów:

– frakcjonowanej próżni wstępnej – polega to na wstrzykiwaniu do komory urządzenia pary wodnej na początkowym etapie jego pracy w taki sposób, że para wypycha powietrze na zewnątrz

– pompie próżniowej, czyli urządzeniu, które zasysają powietrze z urządzenia

– w wielu urządzeniach stosuje się także przepłukiwanie parą wodną. Gdy wnętrze urządzenie nagrzewa się do temperatury 80 stopni Celsjusza, otwiera się otwór wylotowy, a para wodna wypycha powietrze na zewnątrz.

Pod względem sterylizacji pakietów, czy butelek z cieczami, najlepiej wypada pierwsza opcja, ponieważ sekwencyjne wstrzykiwanie krótkich impulsów pary wodnej pozwala stopniowo, ale skutecznie wytworzyć próżnię. Co równie ważne, w ten sposób różnica ciśnień zmienia się stopniowo, a nie skokowo, co chroni przygotowane pakiety przed pojawianiem się w ich wnętrzu pęcherzyków powietrza.

Gdzie szukać wysokiej klasy urządzeń?

Marka Yeson oferuje autoklawy, w których powietrze usuwane jest dzięki frakcjonowanej próżni wstępnej. Jest to najbezpieczniejsze urządzenie do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, dlatego sprawdzą się w placówkach medycznych – szpitalach, klinikach, gabinetach lekarskich i przychodniach. Polecamy także poręczne sterylizatory dla gabinetów kosmetycznych i manicure, które nadają się do sterylizacji frezów, pilników i innych przyrządów, które mają kontakt z tkankami ludzkimi.

Sprawdź także inne artykuły: