YESON

Co ile sterylizować narzędzia?

Narzędzia, które mają kontakt z ludzką skórą i które mogą doprowadzić do przerwania jej ciągłości, obowiązkowo muszą być poddawane sterylizacji. Jest to konieczność nałożona prawnie, co zostało ujęte w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Odnosi się to do wielu branż, na przykład kosmetycznych. W miejscach, gdzie oferuje się usługi manicure i pedicure, paznokcie i skóra wokół nich podlega obróbce z wykorzystaniem pilników oraz frezarek. Choć pilniki mogą być jednorazowe, to wiele innych narzędzi wykonanych jest z artykułów, które wykorzystywane są wielokrotnie, zatem wymagają one poddania procesowi wyjaławiania. To samo dotyczy nożyczek, brzytw i grzebieni stosowanych we fryzjerstwie. Należy wspomnieć także o placówkach medycznych, gdzie często bezpośrednio ingeruje się w tkanki na przykład podczas wykonywania operacji, czy w czasie zabiegów stomatologicznych. Prawidłowe i regularne sterylizowanie narzędzi pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie wielu drobnoustrojów działających na nas chorobotwórczo. Jednym z najgroźniejszych jest ludzki wirus niedoboru odporności, czyli HIV, jak również wirus HPV, czy wirusy wywołujące zapalenia wątroby typu B oraz C.

Jak często sterylizować narzędzia?

Należy wyraźnie zaznaczyć, że narzędzia trzeba sterylizować po każdej osobie. Niedopuszczalne jest stosowanie tych samych narzędzi wielorazowych wobec kilku osób. Ustawa, jak i Główny Inspektorat Sanitarny nakładają na podmioty świadczące usługi kosmetyczne oraz medyczne obowiązek dbałość o nienaganną higienę miejsca wykonywania pracy oraz stosowanych narzędzi. Należy tutaj jednak zaznaczyć, że nie tylko regularność jest ważna, ale także to, aby proces czyszczenia i wyjaławiania był prowadzony ze szczególną starannością, co pozwoli zredukować niemal do zera obecność drobnoustrojów.

Jak prawidłowo przeprowadzić proces wyjaławiania narzędzi?

W miejscach świadczących usługi medyczne i kosmetyczne konieczne jest stworzenie tak zwanego ciągu sterylizacyjnego. Pod tym określeniem kryje się wyodrębnienie miejsca przeznaczonego na czyszczenie i sterylizację narzędzi. Takie miejsce powinno być blatem roboczym przeznaczonym wyłącznie do prac „brudnych”, gdzie wykorzystywane atrybuty będą czyszczone, dezynfekowane i pakowane do specjalnych, szczelnych opakowań. Następnie umieszcza się je w autoklawie, gdzie mamy do czynienia ze specyficznymi warunkami fizycznymi. Narzędzia poddawane są pewnego rodzaju kąpieli parowej – woda dostarczona do wnętrza urządzenia zostaje podgrzewana, przez co powstaje para zwiększająca wewnątrz ciśnienie. Rosnące ciśnienie powoduje zwiększenie temperatury wrzenia wody, co w przypadku prowadzonej sterylizacji pozwala efektywnie pozbyć się drobnoustrojów z powierzchni narzędzi – wirusów, bakterii, grzybów oraz form przetrwalnikowych, które giną pod wpływem wysokiej temperatury.

Zobacz więcej wpisów oraz produktów: