YESON

Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej – klucz do bezpieczeństwa pacjentów

Pandemia koronawirusa wprowadziła nas wszystkich w świat bardziej sterylny, wydezynfekowany, higienicznie czysty w wielu aspektach codziennego życia. Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej zyskały jeszcze większego znaczenia i stały się bezwzględnie priorytetowe w działalności zakładów opieki zdrowotnej. W zwykłej codzienności wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach medycznych są równie ważne i decydują o bezpieczeństwie leczenia pacjentów i powodzeniu wszelkich medycznych działań.

Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej, jako zbiór publikacji z szerokiego przedziału czasowego

Na stronach internetowych możemy znaleźć bardzo interesujący dokument w tłumaczeniu na język polski, w oryginale autorstwa: William A. Rutala, David J. Weber oraz Komitetu Doradczego ds. Praktyk Kontroli Zakażeń w Służbie Zdrowia (HICPAC). Dokument ten to „Wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej”, który stanowi swoisty przegląd wszelkich medycznych artykułów publikowanych w latach od stycznia 1980 do sierpnia 2006. Dokument został wydany w 2008 roku.

Warty przeanalizowania jest również dokument polski „Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, w tym sterylizacji wyrobów medycznych i innych przedmiotów wielorazowego użytku wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz innych czynności, podczas których może dojść do przeniesienia choroby zakaźnej i zakażenia”. Dokument ten z października 2017 roku jest stanowiskiem m.in. następujących organizacji:

 • Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej
 • Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa
 • Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej
 • Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

Co przedstawiają wytyczne do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej?

W wytycznych do dezynfekcji i sterylizacji mowa o wszelkich zaleceniach, które poparte są badaniami i empirycznym doświadczeniem. Przedstawiają m.in. rekomendowane metody mycia, dezynfekcji i sterylizacji produktów medycznych, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakaźnych patogenów na pacjentów.

W wytycznych do dezynfekcji i sterylizacji w zakładach opieki zdrowotnej w jasny sposób oddzielono od siebie te dwa procesy, które potocznie często stosowane są zamiennie.

Sterylizacja a dezynfekcja w wytycznych dla zakładów opieki zdrowotnej z 2008?

Sterylizacja zdefiniowana jest jako proces niszczący wszystkie formy życia mikrobiologicznego, przeprowadzany w placówkach ochrony zdrowia za pomocą metod fizycznych lub chemicznych. Do metod sterylizacji w zakładach opieki medycznej, omówionych w wytycznych należą m.in: para wodna pod ciśnieniem, suche gorące powietrze, tlenek etylenu, plazma gazowa nadtlenku wodoru i chemiczne środki sterylizujące. Dezynfekcja jest to z kolei proces, który redukuje mikroorganizmy patogenne, oprócz przetrwalników, na obiektach nieożywionych. W placówkach służby zdrowia, dezynfekcja jest przeprowadzana przy użyciu roztworów środków dezynfekcyjnych albo metodą pasteryzacji.

Wytyczne do sterylizacji i dezynfekcji w zakładach opieki medycznej – jakie metody i techniki są omówione

Jeśli chodzi o dezynfekcję to nacisk kładziony jest na poniżej wskazane i wykorzystywane do procesu środki. Nie zapomnijmy, że w innym stężeniu i czasie oddziaływania są one również wykorzystywane w procesach sterylizacji:

 • alkohol
 • chlor i związki chloru
 • formaldehyd
 • aldehyd glutarowy
 • nadtlenek wodoru
 • jodofory
 • kwas nadoctowy
 • fenole
 • związki amoniowe

Wytyczne do sterylizacji i dezynfekcji w zakładach opieki medycznej wskazują również inne – mniej popularne techniki sterylizacji

Wyróżniamy następujące:

 • promieniowanie jonizujące
 • sterylizatory na suche powietrze
 • sterylizacja oparta o kwas nadmrówkowy
 • sterylizacja oparta o ozon
 • promieniowanie mikrofalowe
 • promieniowanie podczerwone
 • sterylizacja kulkowa
 • sterylizacja oparta o gazowy dwutlenek chloru i inne

Wytyczne do sterylizacji i dezynfekcji w zakładach opieki zdrowotnej – jak dzielimy wyroby i urządzenia medyczne

Wytyczne dla zakładów opieki zdrowotnej jednoznacznie wskazują na następujący podział:

 • instrumenty krytyczne, z wysokim ryzykiem infekcji
 • instrumenty semi-krytyczne
 • instrumenty niekrytyczne

W zależności od przynależności do grupy należy kierować się odpowiednimi wskazówkami i wytycznymi dedykowanymi do ów grupy narzędzi i instrumentów medycznych.