YESON

Gabinety medyczne i stawiane im wymogi – gdzie szukać informacji o prawnych wytycznych?

Prowadzenie gabinetu medycznego wiąże się z wypełnieniem szeregu wymogów i wytycznych, które regulowane są przepisami prawa. Jest to dziedzina i branża wyjątkowo wrażliwa i wymagająca, dlatego konieczne są odgórne, ujednolicone i zestandaryzowane wymogi. Pierwszym z nich jest bezwzględne posiadanie prawa do wykonywania zawodu lekarza, wpis do CEIDG (ewidencji działalności gospodarczej), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Następnie należy spełnić ogólnoprzestrzenne wymogi pomieszczeń i ich wyposażenia oraz wymogi sanitarne i instalacyjne.

Głównym dokumentem regulującym omawiane kwestie jest Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 2020.02.25). Dokładne zaś wytyczne , szczegółowe wymogi znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2019.595 z dnia 2019.03.29).

Główne wymogi wobec gabinetów medycznych w zakresie ich lokalizacji

Każdy gabinet medyczny powinien znajdować się w samodzielnym, odrębnym budynku lub zespole budynków. Wymogi prawne dopuszczają również otwarcie gabinetu i praktyki lekarskiej w mieszkaniu, pod warunkiem, że jest ono dostatecznie odizolowane od pomieszczeń służących innym celom, np.: prywatnym, mieszkalnym. Każdorazowo obok gabinetu lekarskiego musi znajdować się specjalne pomieszczenie socjalne. Poza lokalizacją i wyodrębnieniem ważne są również wymogi higieniczne i instalacyjne oraz wyposażeniowe.

Jakie przykładowe wyposażenie gabinetu medycznego jest regulowane prawnie?

Każdy gabinet medyczny musi posiadać umywalkę z baterią i ciepłą oraz zimną wodą, musi być wyposażony w dozownik z mydłem i środkami dezynfekującymi. Wymagany jest pojemnik z papierowymi ręcznikami jednorazowymi i pojemnik na zużyte ręczniki i pakiety. Obowiązkowe są materiały jednorazowego użytku jak m.in.: celulozowe lub foliowe podkłady higieniczne, okrycia na stoły rehabilitacyjne i zabiegowe. Aparatura i sprzęt medyczny, narzędzia oraz instrumenty muszą spełniać odpowiednie wymogi, atesty, certyfikaty i założenia Sanepidu.

Koniecznym jest posiadanie sprzętu do sterylizacji narzędzi i instrumentów medycznych, jak np.: autoklawy w klasie medycznej B.

Dodatkowe wymogi dotyczące gabinetów medycznych

Przepisy prawa wskazują również, że:

– podłogi powinny być wykonane z materiałów umożliwiających ich dezynfekcję i łatwość czyszczenia;

– instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy i jest to udokumentowane;

– szafy lekarskie powinny być osadzone na wysokich nóżkach w celu łatwiejszego czyszczenia powierzchni podłogowych, do przechowywania leków zastosowanie znajdują z kolei szafy z przeszklonymi frontami;

– specjalne fotele zabiegowe w zależności od specjalizacji gabinetu medycznego, np.: ginekologiczne, stomatologiczne, okulistyczne itp.

– szafy kartoteczne na organizację dokumentacji pacjentów i wiele innych zawartych w Rozporządzeniu.

Warto zwrócić uwagę, iż należy na bieżąco śledzić przepisy regulujące kwestię właściwego funkcjonowania gabinetów medycznych, by zawsze prowadzić działania zgodnie z aktualnymi wymogami, które ulegają zmianom.

Zobacz również: