YESON

Jaki poziom hałasu generuje myjka ultradźwiękowa?

Każde pracujące urządzenie generuje słyszalny dla naszego ucha dźwięki, które w zależności od specyfikacji mogą być mniej lub bardziej głośne. Kluczowe są tutaj przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, które dokładnie precyzują, że podczas jednej 8-godzinnej zmiany roboczej poziom hałasu nie może być wyższy niż 85 decybeli. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia osób pracujących w miejscach, gdzie należy przeprowadzić czyszczenie i sterylizację narzędzi, na przykład w placówkach medycznych, gabinetach kosmetycznych, a nawet w zakładach, gdzie czyści się elektronikę, części optyczne lub samochodowe za pomocą ultradźwięków. Większość tego rodzaju urządzeń emituje dźwięki w zakresie od 50 do 70 decybeli, co mieści się w przedziale wartości dopuszczalnego hałasu, które zawarto w przepisach. Oczywiście konkretna wartość hałasu zależy od producenta urządzenia, jakie komponenty zastosowano do jego wytworzenia, a także jaką ma ono moc. Informacje dotyczące specyfikacji urządzeń, w tym wartość generowanego hałasu muszą umieszczać na tabliczkach znamionowych lub opakowaniach.

W jaki sposób można eliminować hałas generowany przez pracujące myjki ultradźwiękowe?

Hałas powstający na skutek pracy myjek ultradźwiękowych można porównać do tego, z czym mamy do czynienia w domu lub biurze. Nie jest on dla nas uciążliwy, czy niebezpieczny dla słuchu. Szacuje się, że aż 2/3 urządzeń wykorzystujących technologię ultradźwięków wykorzystują myjki, które są nieporównywalnie cichsze od podobnych urządzeń, które wykorzystują na przykład obracające się głowice. Mimo to możemy jeszcze bardziej zmniejszyć poziom hałasu. Przede wszystkim konieczne jest ustawienie urządzenia w miejscu, gdzie stale nie przebywają pracownicy, co jest podyktowane także przepisami sanitarnymi.

Dodatkowo można zastosować przesłony akustyczne, wytłumiające dźwięki. Równie istotne jest także monitorowanie stanu technicznego urządzeń. Ich nieprawidłowa praca, na przykład źle działający generator mogą generować większy poziom hałasu, który jest możliwy do zniwelowania po dokonaniu naprawy.

Wybierz niezawodne i wydajne urządzenie

W szpitalach oraz w gabinetach weterynaryjnych i kosmetycznych myjki ultradźwiękowe są najbardziej wydajnymi urządzeniami, które sprawdzają się do oczyszczania narzędzi mających kontakt z tkankami. Marka Yeson oferuje wiele modeli myjek o pojemności o 2,5 do nawet 10 litrów, przez co można z łatwością dopasować je do potrzeb danego gabinetu. Emitują one fale o częstotliwości 40 herców, co pozwala na skuteczne doczyszczenia narzędzi, nawet tych z trudno dostępnymi miejscami.

Zobacz również inne artykuły: