YESON

Jak ustawić autoklaw?

Jak ustawić autoklaw? Czyli podstawowe informacje, aby sprawnie obsługiwać autoklaw

Autoklaw to urządzenie ciśnieniowo-parowe służące sterylizacji termicznej. Jest to cenione i skuteczne urządzenie, znajdujące zastosowanie zwłaszcza w gabinetach kosmetycznych, estetyki, fryzjerskich i wszystkich medycznych. Stosowany również w każdej placówce zdrowia. Jeśli jesteśmy w posiadaniu tego urządzenia musimy wiedzieć, jak ustawić autoklaw, aby skutecznie wypełniał swoje funkcjonalności.

Po pierwsze należy zapoznać się z terminem ciągu sterylizacyjnego, który wprost wyznacza optymalne miejsce dla ustawienia autoklawu. Ciąg sterylizacyjny inaczej dekontaminacyjny to poszczególne etapy procesu sterylizacji i odpowiadające temu wyodrębnione strefy ich wykonywania. Ich wyodrębnienie jest konieczne dla bezpieczeństwa i nieprzenoszenia się patogenów.

Jak ustawić autoklaw? Najważniejsze, iż musi on znajdować się daleko od strefy z brudnymi narzędziami. Autoklaw musi być w odrębnym pomieszczeniu, strefie, tak aby nie stykał się ze strefą brudną. Nie mogą się one przecinać, nie wolno przechodzić wprost ze strefy brudnej do czystej z autoklawem.

Jak ustawić autoklaw? Kolejny krok, czyli jego prawidłowe wypełnienie przyborami

Pamiętajmy o tym, że narzędzia w pakietach w komorze autoklawu układamy stosując zasadę: papier-papier, folia-folia, czyli stykamy pakiety ze sobą odpowiednimi stronami. Pakiety nie mogą być również ułożone w komorze zbyt ciasno oraz powinny być wypełnione w maksymalnej 2/3 objętości pakietu. Narzędzia typu nożyczki, cążki, cęgi itp. zawsze układamy w pakietach lekko rozchylone.

Jak ustawić autoklaw? Obowiązkowe pierwsze czynności związane z nabyciem autoklawu

Nabywając autoklaw powinniśmy mieć z tyłu głowy kwestie formalne i prawne. W ustawie o dozorze technicznym jest mowa, iż autoklaw do 10 litrów zgłaszamy do dozoru jednorazowo, wszystkie autoklawy powyżej 10 litrów należy poddawać corocznym przeglądom technicznym. Zgłaszając autoklaw musimy być w posiadaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej i zgodności otrzymanej od sprzedawcy czy producenta autoklawu.

Zobacz także: