YESON

Czym są pomieszczenia porządkowe, oraz jakie stawiane są im wymagania?

Pomieszczenia porządkowe to termin, który przede wszystkim dotyczy podmiotów prowadzących szeroko rozumianą działalność leczniczą. Ale nie tylko, bo pojęcie pomieszczenia porządkowe możemy również stosować powszechnie do zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetów estetyki czy również do hoteli, restauracji itp.

W zakresie działalności leczniczej pomieszczenie porządkowe definiowane jest jako odrębne pomieszczenie do przechowywania sprzętu i wyposażenia służącego do utrzymywania czystości. Przechowywane są tam również wszelkie środki czystości i preparaty myjąco-dezynfekcyjne. W pomieszczeniu porządkowym przygotowuje się także roztwory robocze do mycia i dezynfekcji sprzętu, które służą myjąco-czyszczącym procesom. Pomieszczenie to powinno być wyodrębnione od reszty pomieszczeń, być niezależne. Definicja pomieszczenia porządkowego w działalności medycznej i leczniczej została uregulowana ustawowo przepisami prawa.

Wymagania dla pomieszczeń porządkowych – co stanowi prawną ich podstawę?

Pomieszczenia porządkowe i wymagania wobec nich uregulowane zostały w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W jakich jednostkach pomieszczenia porządkowe są koniecznością – regulowane ustawowo?

Pomieszczenia porządkowe spełniające określone wymagania to wymóg skierowany wobec wszystkich szpitali oraz zakładów leczniczych, w których udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (co najmniej jedno pomieszczenie). Podobnie w ambulatorium wydziela się co najmniej jedno pomieszczenie porządkowe lub miejsce służące do przechowywania środków czystości oraz preparatów myjąco-dezynfekcyjnych.

Jakie wyposażenie jest wymagane w pomieszczeniach porządkowych?

Pomieszczenia porządkowe – zgodnie ze standardami ustawowymi – powinny być wyposażone w zlew z baterią i dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym. W pomieszczeniu porządkowym zwyczajowo znajdują się odpowiednie szafki na detergenty oraz na potrzebne rzeczy do sprzątania. Przestrzeń powinna być dobrze zorganizowana, zagospodarowana. Należy zadbać, aby podłogi pomieszczeń podmiotów działalności leczniczej umożliwiały ich skuteczne mycie i dezynfekcję. To samo dotyczy miejsc łączeń ścian z podłogami. Są to ogólne wymogi pomieszczeń w leczniczych instytucjach.

Zobacz także: