YESON

Gabinet zabiegowy a wymagania NFZ

Wymagania jakie musi spełniać według NFZ każdy gabinet zabiegowy zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wytyczne te opierają się na nadrzędnej ustawie z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej. Omawiane wytyczne dotyczą nie tylko gabinetów zabiegowych, ale także gabinetów diagnostycznych, izolatek, izb przyjęć, pomocy ambulatoryjnej, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, o charakterze porządkowym itp.

Istotne elementy stawiane gabinetom zabiegowym przez NFZ

Gabinety diagnostyczno-zabiegowe podlegają szczególnym wytycznym, stanowią pomieszczenia o podwyższonym poziomie wymogów sanitarnych, zwłaszcza w dobie panującej pandemii. Jest to bowiem miejsce stałego kontaktu z materiałem do badań, materiałem ludzkim i wszystko musi odbywać się w perfekcyjnie zorganizowanej przestrzeni, wolnej od czynników mogących zakłócić prawidłowość pobrania próby i analizy wyników. Jeśli chodzi o samą lokalizację gabinetów zabiegowych to powinny się one znajdować w pomieszczeniach odrębnych od tych dedykowanych na mieszkaniowe, lokalne cele. Muszą to być jednoznacznie wyodrębnione miejsca. Samo wnętrze gabinetów zabiegowych – według NFZ – powinno być ergonomiczne, z prawidłowo i niekolizyjnie rozmieszczonym sprzętem, aparaturą i niezbędnym, funkcjonalnym wyposażeniem.

Najważniejszy wymóg dla gabinetów zabiegowych według przepisów NFZ

NFZ stawia przed gabinetami zabiegowymi cel zachowania łatwości mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów składowych i wyposażenia gabinetów.

Meble w gabinetach zabiegowych powinny być stosunkowo łatwe w czyszczeniu, tak samo podłoga, a zwłaszcza jej połączenia ze ścianami. Łatwość w ich myciu i dezynfekcji oraz dostępność do wszelkich miejsc stanowi jeden z kluczowych elementów. Również urządzenia i pozostałe wyposażenie wymagają aseptyki. Sufity pomieszczeń zabiegowych – zwłaszcza te podwieszane – powinny tworzyć szczelną powierzchnię, również łatwą w czyszczeniu. Nie zapomnijmy o urządzeniach i systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych. Należy okresowo poddawać je przeglądowi, czyszczeniu i dezynfekcji.

Podstawowe i niezbędne wyposażenie gabinetów zabiegowych według NFZ

Gabinety zabiegowe powinny być wyposażone w co najmniej jedną umywalkę z baterią, z ciepłą i zimną wodą. Niezależnie od umywalki musi pojawić się zlew z baterią. Bardzo istotne jest bowiem odpowiednio wydzielone stanowisko mycia rąk personelu oraz narzędzi wielokrotnego użytku, sprzętu przenoszonego w pojemnikach, a także mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi. W gabinecie zabiegowym powinien znaleźć się dozownik z mydłem, dozownik ze środkiem dezynfekującym, a także odpowiedni pojemnik na ręczniki jednorazowe. Pamiętajmy też o łatwo dostępnym pojemniku na zużyte ręczniki.

Wymogi NFZ w zakresie akcesoriów i urządzeń

Koniecznym jest posiadanie przez gabinet diagnostyczno-zabiegowy tzw. autoklawu (medycznego najwyższej klasy B) do dogłębnego jałowienia akcesoriów, materiałów, pakietów, narzędzi. Przydatna może okazać się także funkcjonalna myjka ultradźwiękowa.