YESON

Czym jest kocioł medyczny do sterylizacji i jak działa?

Kocioł medyczny to inne nazewnictwo stosowane do popularnego urządzenia sterylizacyjnego jakim jest autoklaw. Posiadanie kotła medycznego uwarunkowane jest prawnie i w określonych przypadkach stanowi obligatoryjne wyposażenie. Wszędzie bowiem tam, gdzie może dojść do przerwania naskórka, błony ludzkiej, zetknięcia z materiałem genetycznym jak krew, czy ślina koniecznym jest stosowanie kotła do przeprowadzenia procesu sterylizacji, czyli wyjałowienia przedmiotów, instrumentów czy materiałów.

Skąd pochodzi nazwa – kocioł medyczny do sterylizacji?

Nazwa kocioł medyczny prawdopodobnie wynika z rysu historycznego. Jego powstanie sięga 1679 roku i początkowo znany był jako prototyp kotła parowego. Francuski fizyk wynalazł go dla potrzeb szybkiego gotowania żywności. Można więc stwierdzić, że kocioł medyczny do sterylizacji wywodzi się z wynalazku szybkowaru. Od nazwiska swojego twórcy, autoklaw początkowo nazywany był „kotłem Papkina”.

Na jakich zasadach działa kocioł medyczny do sterylizacji?

Kocioł medyczny jest hermetycznym zbiornikiem wykonanym z nierdzewnej stali. Wewnątrz kotła medycznego dochodzi do zjawisk fizycznych bazujących na wysokim ciśnieniu i temperaturze. Kondensacja pary wodnej – do której dochodzi w zbiorniku – powoduje uwolnienie energii. To właśnie ona powoduje groźne uszkodzenia drobnoustrojów i mikroorganizmów. W kotle medycznym dochodzi do likwidacji mikroorganizmów w formie wegetatywnej i przetwornikowej. Jest to więc najskuteczniejszy proces sterylizacji parowo-ciśnieniowej.

Jaki kocioł medyczny do sterylizacji jest polecany?

Rekomendujemy kocioł medyczny, inaczej autoklaw w klasie B. Jest to najbardziej zaawansowany kocioł medyczny, w którym sterylizacji mogą zostać poddane wszystkie typy przedmiotów medycznych – zarówno te zapakowane jak i niezapakowane oraz te o trudnej, porowatej powierzchni czy skomplikowanej budowie. Dodatkowo kotły medyczne typu B oferują tzw. frakcjonowaną próżnię wstępną, która zapewnia największą efektywność procesu sterylizacji. Przed rozpoczęciem procesu, z komory kotła zostaje całkowicie usunięte powietrze. Penetracja pary wodnej pod kątem niszczenia drobnoustrojów jest wówczas skuteczniejsza.

Jakie ryzyka niweluje kocioł medyczny do sterylizacji?

Dobrej jakości kocioł sterylizacyjny to nie tylko wypełnienie prawnych obostrzeń, to także bezpieczeństwo i higiena dla pracowników i klientów obiektu.Kocioł sterylizacyjny to również miejsce do przechowywania wyjałowionych produktów i szybkość oraz wysoka jakość obsługi.

Nowoczesne kotły medyczne są niewielkich rozmiarów i bardzo poręczne. Oferują wiele dodatkowych funkcjonalności jak np.: wejście USB, zintegrowana drukarka czy intuicyjny wyświetlacz.

Kotły medyczne do sterylizacji zawsze należy odpowiednio dobrać do indywidualnych potrzeb, oraz upewnić się, jakie zagrożenia chorobowe likwiduje dany model. Co do zasady można wspomnieć, iż najczęściej skutecznie likwidują wiele zagrożeń takich jak, np.:

  • zakażenia wirusowe (wirusowe zapalenie wątroby typu B, wirusowe zapalenie wątroby typu C, wirusowy brodawczak ludzki HPV, wirus HIV);
  • zakażenia bakteryjne (głównie gronkowcowe i paciorkowcowe);
  • zakażenia grzybicze (Pityrosporum ovale, Candida sp., Epidermophyton sp.);
  • zakażenia pasożytnicze.