YESON

Prowadzenie zeszytu sterylizacji w gabinetach medycznych, estetycznych, kosmetycznych – wymóg i potrzeba w jednym

Dlaczego proces sterylizacji powinien być pod ścisłą kontrolą? Powinien być monitorowany, zapisywany i archiwizowany? Jak najbardziej, jest to prawne i funkcjonalne wskazanie. Przede wszystkim prowadzenie zeszytu sterylizacji to bezpieczeństwo klientów oraz pracowników gabinetu. To również uniknięcie wszelkich nieprzyjemnych sytuacji związanych z zażaleniami klientów czy z kontrolami sanepidu. Jeżeli kiedykolwiek miałaby miejsce sytuacja, że klient zarazi się wirusem, bakterią to prowadzenie zeszytu sterylizacji pozwala na jasne i szybkie wskazanie i dostarczenie dokumentacji dowodowej, że nie miało to miejsca w gabinecie. Skuteczne i poprawne prowadzenie zeszytu sterylizacji i dezynfekcji wszelkich narzędzi oraz instrumentów w gabinecie to element budowy reputacji gabinetu i zaufania klienteli.

Właściwie prowadzony zeszyt sterylizacji to także bezpośrednia wiedza o stanie naszych sterylizatorów. W wygodny i prosty sposób można śledzić wszelkie wpisy serwisowe. Wiemy kiedy jest termin przeglądu sterylizatora, czy przykładowo w jakim okresie planowana jest wymiana elementów eksploatacyjnych.

Jak dokumentuje się proces sterylizacji?

Do prowadzenia dokumentacji z zakresu sterylizacji służą specjalne księgi. Nazywa się je dziennikiem sterylizacji, zeszytem kontroli sterylizacji czy książką procesów sterylizacji.

Na rynku możemy zaopatrzyć się w gotowe wzory, szablony czy formularze, które ułatwią nam prowadzenie tego procesu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby tego typu dziennik zaprowadzić samodzielnie, nawet w zwyczajnym zeszycie szkolnym.

Wygodniej jednak zamówić gotowe wzory, pamiętajmy jednak, że wybierając je musimy wziąć pod uwagę specyfikę placówki, rodzaj użytkowanego sprzętu. Ważne są także parametry naszego sterylizatora: czy ma opcję wydruku? Czy należy dane odczytywać wprost z urządzenia i wpisywać ręcznie? Czy autoklaw pozwala na wiele elementów wsadu, co oznacza konieczność większego pola dla zapisów w zeszycie? Itp.

Jakie dane zapisywane są w zeszycie sterylizacji?

Dane zawarte w zeszycie sterylizacji to najpierw dane formalne i organizacyjne. Umieszczamy w zeszycie informację o nazwie jednostki, adresie placówki. Następnie przy kolejnych procesach sterylizacyjnych pojawia się:

  • data sterylizacji
  • kolejny numer porządkowy sterylizacji
  • opis wsadu, czyli lista instrumentów poddanych sterylizacji, ze wskazaniem ich liczebności
  • nazwisko i podpis odręczny osoby przeprowadzającej sterylizację
  • wskazanie parametrów sterylizatora z przeprowadzonego cyklu
  • wskaźnik kontrolny po przeprowadzonym procesie, czyli wynik kontroli chemicznej (należy wkleić czy wpiąć paski użytych testów chemicznych)
  • wynik kontroli biologicznej

Dodatkowo rekomenduje się zapisywanie nazwisk osób leczonych konkretnymi narzędziami wysterylizowanymi w danym procesie.

Jak długo należy przechowywać zeszyty z rejestrowania sterylizacji?

Zgodnie z ustawą dokumentację kontroli procesów sterylizacji trzeba przechowywać przez 10 lat, ponieważ może ona zostać wykorzystana w przypadku roszczeń pacjentów.