YESON

Co to jest ciąg sterylizacyjny?

Co to jest ciąg sterylizacyjny? Czyli jak przygotować się do prowadzenia gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich czy medycznych?

Ciąg sterylizacyjny to odpowiednio przygotowane pomieszczenia podzielone na strefy o określonej funkcjonalności. Celem wydzielenia i przygotowania odrębnych, kilku stanowisk dla realizacji poszczególnych etapów procesu sterylizacji jest zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieżenie stykaniu się kolejno następujących po sobie etapów oraz nie przenoszenie w ten sposób żadnych patogenów. Ciąg sterylizacyjny jest to więc idealne, optymalne ułożenie stanowisk biorących udział w poszczególnych etapach sterylizacji. Jest gwarancją bezpieczeństwa, zdrowia dla personelu i klientów.

Na początku ciągu sterylizacyjnego zawsze są narzędzia brudne (tzw. strefa brudna), po ich użyciu i styku z materiałem biologicznym, a na końcu jest przechowywanie wysterylizowanych narzędzi i przyborów w tzw. strefie czystej. Pomiędzy tymi etapami, w ciągu komunikacyjnym zachodzi kilka kroków: mycie, dezynfekcja i sterylizacja. Urządzeniem sterylizującym jest najczęściej autoklaw, oddziałujący na sterylizowane przedmioty metodą termiczną. Jest to bardzo skuteczne urządzenie ciśnieniowo-parowe, zwyczajowo używane w gabinetach kosmetycznych, estetyki czy medycznych.

Ciąg sterylizacyjny a kolejne etapy procesu sterylizacji, czyli kilka słów jak to wygląda krok po kroku

Ciąg sterylizacyjny rozpoczyna się myciem i wstępną dezynfekcją brudnych instrumentów i akcesoriów. Najczęściej dokonuje się to mechaniczne z użyciem myjki ultradźwiękowej, w specjalnym roztworze dezynfekującym. Kolejny krok to opłukanie bieżącą wodą i ponowna dezynfekcja tzw. właściwa w specjalnej wanience.

Następny etap ciągu sterylizacyjnego to opłukanie przedmiotów wodą destylowaną i precyzyjne wysuszenie przyborów. Często zabezpiecza się je specjalnym środkiem w celu ich konserwacji. Teraz wystarczy opakować przybory w pakiety, wykorzystując specjalne rękawy, worki dedykowane do sterylizacji. W ten sposób przedmioty mogą trafić do autoklawu. Po wyjęciu – po zakończonym procesie sterylizacji – powinny być przechowywane w wyznaczonym do tego miejscu (ostatnia strefa ciągu sterylizacyjnego).

Zobacz także: