YESON

Co się stanie, jeśli autoklaw będzie przepełniony?

Prawidłowe korzystanie z autoklawu ma niebagatelny wpływ na wydajność prowadzonych procesów sterylizacji, jak i stan samego urządzenia. Konieczne jest tutaj przestrzeganie instrukcji obsługi, którą dołącza producent. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że znajdujące się w komorze wyroby będą dobrze wyjałowione, a autoklaw nie ulegnie uszkodzeniu. Bardzo poważnym błędem jest nadmierne przeciążanie komory poprzez jej przepełnianie pakietami, co może skutkować:

  • Niedostatecznie efektywną penetracją pary wodnej wewnątrz komory. W wyniku tego czynnik termiczny może nie dotrzeć do każdego miejsca w środku sterylizatora, co w rezultacie stanowi poważne zagrożenie w wypadku używania tak wyjaławianych narzędzi chirurgicznych.
  • Przepełniony autoklaw może doprowadzić także do uszkodzenia znajdujących się w nim przedmiotów. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja zwłaszcza wtedy, gdy sterylizacji poddawane są szklane butelki wypełnione roztworami. Ich bezpośredni kontakt, jak i powstające mikrodrgania oraz tarcie może skutkować ich pęknięciem i wydostaniem się cieczy do wnętrza komory, co może doprowadzić do jej uszkodzenia.
  • Zbyt duża liczba przedmiotów umieszczona we wnętrzu autoklawu może powodować trudności z domknięciem drzwiczek, ponadto zwiększa się wtedy ryzyko rozszczelnienia pokrywy i wycieków wody.
  • Przepełnienie sterylizatora może także obciążać układ grzewczy, wentylacyjny oraz inne elementy urządzenia, które mogą wymagać naprawy bądź wymiany.

Czym skutkuje zbyt wysoka ilość wody w autoklawie?

Woda destylowana odgrywa istotną rolę w procesach sterylizacji w autoklawie, ponieważ pod wpływem temperatury zamienia się w parę wodną, która ma za zadanie penetrować wnętrza pakietów, ponadto doskonale rozprowadza ciepło po całej komorze. Zbyt duża ilość wody może skutkować między innymi:

  • Wyciekiem gorącej pary oraz wody, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla pracowników pracujących w pobliżu urządzenia, ale także znajdujących się w pobliżu sprzętów.
  • Uszkodzeniem gumowych uszczelek wokół drzwiczek. W ten sposób ten element urządzenia nie spełnia swoich funkcji, ponieważ podczas kolejnego cyklu sterylizacji para może uciekać, przez co pakiety nie ulegną dostatecznemu wyjałowieniu.

Warto dbać o nieprzeciążanie komory urządzenia i odpowiednie uzupełnienie wody

Aby uniknąć powstawania poważnych usterek urządzeń do sterylizacji, konieczne jest przestrzeganie zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Ponadto przed każdym użyciem autoklawu sprawdźmy ilość wody i nie dolewajmy jej poza wskazany poziom. W ten sposób urządzenie pozostanie w dobrym stanie przez długi czas, mamy wtedy także pewność, że wszelkie artykuły są dobrze wysterylizowane i gotowe do ponownego użycia.

Przeczytaj również inne wpisy oraz zobacz produkty: