YESON

Co to jest bariera sterylna?

Określenie bariera sterylna pada w kontekście opakowań mających za zadanie ograniczyć dostęp drobnoustrojów mogących wywoływać groźne dla naszego zdrowia choroby zakaźne. Pierwszy etap sterylizacji zakłada wykorzystywanie opakowań papierowo-foliowych, mających w składzie syntetyczne polimery, w tym polipropylen lub polietylen. Taka technologia ma znaczenie dla właściwego procesu wyjaławiania, niezależnie od zastosowanej metody. Para wodna pod ciśnieniem, promieniowanie ultrafioletowe, czy tlenek etylenu – na każdy z wymienionych typów sterylizacji muszą być przygotowane opakowania, aby znajdujące się w ich wnętrzu narzędzia były pozbawione form żyjących bakterii i grzybów, ale także ich form przetrwalnikowych. Co równie istotne, bariera sterylna gwarantuje ograniczenie ryzyka kontaminacji narzędzi podczas ich wyjmowania z opakowania.

Jakie przepisy regulują kwestie systemów barier sterylnych?

Kwestie związane z systemami barier sterylnych (SBS) regulowane są ściśle przez przepisy zawarte w normie PN-EN ISO 11607-1 pt. „Opakowania na ostateczne sterylizowane wyroby medyczne – Część 1: Reguły dotyczące materiałów, sterylnych systemów barier i systemów pakowania” opracowanej przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, które rekomenduje wykorzystywanie ujednoliconych zaleceń dla większości krajów. Dodatkowe przepisy znajdziemy również w normach europejskich, w tym PN-EN 868-2: 2017-03. Zawierają one między innymi informacje dotyczące dopuszczalnych materiałów stosowanych do produkcji opakowań stosowanych do sterylizacji, jak również metody badań barier sterylnych i przeznaczone dla nich wartości.

Gdzie bariera sterylna odgrywa szczególną rolę?

System bariery sterylnej jest szczególnie istotny w placówkach medycznych, zwłaszcza w sytuacjach wykorzystywania narzędzi, które stosowane są do przerywania powłok skórnych oraz manipulacji w ludzkich tkankach, mające jednocześnie do czynienia z płynami ustrojowymi. Są to między innymi nożyczki chirurgiczne, skalpele, pęsety, kleszczyki, haki i inne wykorzystywane na salach operacyjnych, czy w placówkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Bariera sterylna gwarantuje bezpieczeństwo pacjentom, ponieważ podczas rozpakowywania pakietów zminimalizowane jest ryzyko zanieczyszczenia narzędzi przez drobnoustroje.

Istotny jest także sposób prowadzenia sterylizacji

Systemy bariery sterylnej z jednej strony umożliwiają przedostawanie się czynnika temperaturowego, chemicznego, czy promieniowania do wnętrza pakietu, likwidując wszelkie formy drobnoustrojów, a z drugiej strony skutecznie ograniczają kontaminację zapakowanych narzędzi. Równie istotny jest proces przeprowadzania sterylizacji, na przykład w autoklawie, który musi być stale monitorowany pod względem wydajności pracy. Wysokiej klasy urządzenia oferowane są przez markę Yeson – znajdziesz u nas sterylizatory klasy B dedykowane placówkom medycznym, które są niezbędne do wyjaławiania wszelkiego rodzaju narzędzi – od skalpeli, po nożyczki.

Sprawdź również inne wpisy: