YESON

Autoklaw do sterylizacji wosku pszczelego – czym jest węza pszczela?

Autoklaw do sterylizacji wosku pszczelego to urządzenie niezwykle istotne na pasiece. Pozwala zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pszczelich rodzin, a tym samym całej pasieki. Zapobiega konieczności likwidacji pasieki z uwagi na rozwój pszczelej choroby, a co za tym idzie jest to inwestycja i zabezpieczenie przed dużymi, potencjalnymi stratami pszczelarza. Autoklaw do sterylizacji wosku pszczelego to swoista sterylizacja wosku, jego wyjałowienie. Chodzi tu o wosk pszczeli, z którego produkowana jest i wykorzystywana w pasiece tzw. węza pszczela. Czym ona jest? Węza pszczela to arkusz wosku pszczelego, szablon z wytłoczonymi wzorami komórek pszczelich. Dzięki węzy pszczelej zachowywany jest ład i czystość w ulach, a pszczoły budują solidniejsze plastry. Wosk do węzy pszczelej jest pozyskiwany własnoręcznie, np.: dzięki przetapianiu starych plastrów, albo też zakupywany przez pszczelarza.Każdorazowo jednak wosk do węzy pszczelej powinien być oczyszczony mikrobiologicznie, przede wszystkim z spor Paenibacillus Larvae, z których to rozwija się tzw. zgnilec amerykański. Autoklaw to sterylizacji wosku pszczelego to skuteczna jego likwidacja.

Dlaczego tak ważny jest proces oczyszczania wosku z wszelkich zanieczyszczeń?

Wspomniany zgnilec amerykański to bakteria wywołująca poważną chorobę u pszczół, nie jest ona jednak przenoszona na ludzi, dotyczy wyłącznie owadów.Jej rozprzestrzenianie jest jednak wyjątkowo błyskawiczne, choroba jest prawie, że niemożliwa do uleczenia i w efekcie tego wymiera lub poddana zostaje zagładzie cała pasieka i okoliczne pasieki. Warto również zadbać o oczyszczenie wosku z domieszek parafiny, cetyny, steryny i tłuszczów.

Główne zadania autoklawu do sterylizacji wosku pszczelego

Rozważając tematykę oczyszczania wosku pszczelego z patogenów w formie wegetatywnej i przetrwalnikowej, zarodników, chorób należy rozdzielić od siebie dwa procesy: sterylizacja (wyłącznie w autoklawach do sterylizacji wosku) i odkażanie wosku. Są to dwa odmienne procesy. Odkażanie wosku, inaczej jego dezynfekcja to podgrzewanie wosku do wyznaczonej temperatury w określonym przedziale czasowym.Temperatura jest jednak niewystarczająca dla wyzbycia się przetrwalników mikroorganizmów, a jedynie niszczy wspomniane formy wegetatywne. Oznacza to, że wspomniany zgnilec złośliwy może zostać nie usunięty.

Zgoła innym procesem jest sterylizacja. Proces ten niszczy formy bakterii i zarazków, do osiągnięcia jest wyłącznie w urządzeniu zwanym autoklawem do sterylizacji wosku pszczelego. Proces sterylizacji wosku w autoklawie to pełne wyjałowienie wosku, otrzymujemy w 100% sterylny wosk. Jest to proces bardzo efektywny i ekonomiczny jednocześnie.

Autoklaw do sterylizacji wosku pszczelego – jak działa?

Autoklaw do sterylizacji wosku podgrzewa wosk do bardzo wysokiej temperatury około 125 stopni przez czas nawet około 6 godzin. Podgrzewanie wosku odbywa się przy tym w warunkach nadciśnienia 0,15 MPa.Jest to więc obróbka termiczna wosku z jednoczesnym działaniem pary wodnej. Całość odbywa się przy użyciu hermetycznego autoklawu do sterylizacji wosku. Autoklaw wykonany jest z materiałów typu stal nierdzewna i kwasoodporna, wszystkie elementy powinny posiadać atesty dopuszczenia do użytku w kontakcie z żywnością. Przy wyborze autoklawu do sterylizacji wosku pszczelego ważna jest także pojemność autoklawu, np.: 50 litrowe autoklawy, szerokość włazu, dla łatwiejszego oczyszczania, posiadanie zaworu bezpieczeństwa, a także moce: uzyskiwana temperatura i ciśnienie.